Skip to content
Skip to navigation menu

English

Adeiladu cysylltiadau â Malaysia

08 Mehefin 2009

Dr David Grant a Mr Agil Natt yn arwyddo’r Memorandwm DealltwriaethDr David Grant a Mr Agil Natt yn arwyddo’r Memorandwm Dealltwriaeth

Mae gan y Brifysgol Femorandwm Dealltwriaeth wedi’i arwyddo gyda sefydliad sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu addysg ac ymchwil o’r radd flaenaf mewn Cyllid Islamaidd.

Arwyddodd Ysgol Fusnes Caerdydd y Memorandwm gyda’r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Addysg mewn Cyllid Islamaidd (INCEIF), sydd wedi’i lleoli yn Malaysia, i ddarparu fframwaith ar gyfer archwilio cydweithio posibl yn y dyfodol ym meysydd Cyllid Islamaidd a Takaful, cysyniad yswiriant Islamaidd. Bydd y ddau sefydliad yn ystyried cydweithio gan gynnwys datblygu addysg ymchwil ôl-raddedig ar y cyd, darparu cyfnewidiadau staff a myfyrwyr a datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd.

Arwyddwyd y cytundeb yn ffurfiol gan yr Is-Ganghellor Dr David Grant a Mr Agil Natt, Llywydd INCEIF. Roedd Dr Yusuf Karbhari, Darlithydd Cyfrifeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd, hefyd yn bresennol.

Ar ôl yr arwyddo, ymwelodd Mr Natt ag Ysgol Fusnes Caerdydd lle ymunodd â sawl aelod o staff academaidd a chynrychiolwyr o Gymdeithas Myfyrwyr Malaysia am ginio. Cafwyd areithiau gan Mr Natt a’r Athro Kent Matthews, Syr Julian Hodge Athro Bancio a Chyllid.

Mae’r Memorandwm Dealltwriaeth hwn yn cryfhau cysylltiadau presennol Caerdydd gyda Malaysia ymhellach. Mae Ysgol Fusnes Caerdydd eisoes yn cydweithio â chwaer gwmni INCEIF, y Sefydliad Bancio a Chyllid Islamaidd Malaysia, a’r Ganolfan Bancio a Chyllid Islamaidd yn y DU mewn menter newydd lle bydd Caerdydd yn ganolfan yn y DU ar gyfer addysg cyllid Islamaidd.

Yn gynharach eleni, arwyddodd Ysgol Fferylliaeth Cymru Femorandwm Dealltwriaeth gyda Choleg Prifysgol Taylor, Malaysia, a fydd yn arwain at ddarparu rhaglenni gradd fferylliaeth ar y cyd.