Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd ar y brig ar gyfer ffisiotherapi yn y DU

01 Hydref 2013

physio web

Gosodwyd Prifysgol Caerdydd ar y brig yn y DU ar gyfer ffisiotherapi gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times 2014.

Mae’r myfyrwyr sy’n dilyn y rhaglen BSc mewn Ffisiotherapi yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn gallu manteisio ar gyfleusterau clinigol dihafal a staff addysgu ymroddedig sy’n cynnwys darlithwyr academaidd a chlinigol.

Gosodwyd rhai o raglenni eraill yr Ysgol yn uchel hefyd, sef Radiograffeg (BSc), a oedd yn 3ydd, a Nyrsio (BN), a oedd yn 9fed yn y DU.

Dywedodd yr Athro Sheila Hunt, Deon a Phennaeth yr Ysgol, "Mae’n wych gweld gwaith rhagorol ein staff yn cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol. Mae ein cyrsiau’n cynnig y gorau i fyfyrwyr o ran hyfforddiant gofal iechyd, ac mae’r safleoedd hyn yn adlewyrchu ansawdd y rhaglenni."

Er iddynt gael eu cyflwyno fel dau ganllaw’n flaenorol, cafodd canllawiau The Times a’r Sunday Times eu cyfuno eleni. Mae’r dadansoddiad yn ymgorffori data o 120 o sefydliadau addysg uwch ar draws 64 maes pwnc, yn dadansoddi ‘sgorau myfyrwyr ar gyfer addysgu, asesu ac adborth yn ogystal ag ar gyfer cyfleusterau a boddhad cyffredinol, ynghyd â’r asesiadau ymchwil mwyaf diweddar, rhagolygon graddedigion a safonau derbyn ar gyrsiau.’

Dolenni defnyddiol

Yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd