Skip to content
Skip to navigation menu

English

Delweddau o fywyd gwyllt a dynnwyd gan ‘Drapiau Camera’ o goedwig ym Malaysia

10 Medi 2012

‘Camera Trap’Macaco cynffon hir direidus

Mae ymchwilwyr o Ysgol y Biowyddorau yng Nghanolfan Maes Danau Girang (DGFC) yn Sabah, Malaysia, wedi cwblhau prosiect trapiau â camera 18 mis yng Ngwarchodfa Bywyd Gwyllt Kinabatangan Isaf.

Mae’r rhaglen yn ffurfio rhan o’r cydweithrediad rhwng Adran Bywyd Gwyllt Sabah (SWD) a Chanolfan Maes Danau Girang (DGFC) i ddatblygu ymchwil wyddonol ymhellach, gyda’r nod o gyfrannu at brosiectau cadwraeth tymor hir yn yr ardal.  

"Nod y rhaglen tymor hir hon a ddechreuwyd gan yr Adran yw darparu gwybodaeth am bresenoldeb/absenoldeb bywyd gwyllt yn y coridor a chofnodi ei ddefnydd gan rywogaethau wahanol," meddai Dr Laurentius Ambu, Cyfarwyddwr Adran Bywyd Gwyllt Sabah.

Mae coridor o goedwig rhwng dau ddarn o’r Warchodfa wedi cael ei fonitro am fwy na 18 mis gan ddefnyddio trapiau camera. Mae ‘r broses hon yn golygu bod ymchwilwyr yn defnyddio camera â synhwyrydd symudiadau i gasglu data ar fywyd gwyllt. Mae’r canlyniadau wedi dangos tystiolaeth o’r fioamrywiaeth gyfoethog sy’n bodoli yn y rhan hon o’r goedwig.

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


 

"Ar ôl 18 mis o waith dwys gan ddefnyddio trapiau camera, rydym wedi adnabod 27 rhywogaeth o famaliaid, gan gynnwys y dyfrgi mwsg prin iawn a’r llewpart brith Swnda carismataidd a’r arth Malaia; a chwe rhywogaeth o adar, gan gynnwys y storc storm sydd mewn perygl," meddai Dr Ambu.

Mae’r delweddau hyn yn ategu eu canfyddiadau rhagarweiniol, sef bod yr anifeiliaid hyn yn dibynnu ar goridorau coedwig i symud rhwng lleiniau coedwig. "Yn ddiddorol, tynnom lawer o luniau o brimatiaid coedol, fel orang-wtaniaid, mwncïod trwynog a langwriaid (gan gynnwys y langwr Hose prin iawn) ar y llawr. Mae mwy na thebyg yn arddangos bod diffyg cysylltiad coed," esboniodd Dr Benoit Goossens, Cyfarwyddwr DGFC.

"Mae ein canlyniadau hefyd yn dangos yr amrywiaeth fawr o rywogaethau mamaliaid a’r llu o unigolion sy’n defnyddio’r coridorau cul hyn o goedwig. Heb y coridorau, byddai’r rhan fwyaf o’r poblogaethau’n dirywio ac yn diflannu. Os byddwn yn llwyddo i gynnal cysylltiad rhwng rhannau o’r goedwig ar hyd y Kinabatangan, credaf y gallwn achub y poblogaethau o lewpartiaid brith Swnda, eirth Malaia, eliffantod Borneo, orang-wtaniaid, a rhywogaethau eraill yn yr ardal," meddai Dr Goossens.

Yn ystod y rhaglen hon, mae ymchwilwyr hefyd yn monitro’r poblogaethau o eirth Malaia a llewpartiaid brith Swnda yn yr ardal. "Mae nifer o unigolion eisoes wedi cael eu hadnabod, a byddwn yn dechrau olrhain y cathod a’r eirth hyn yn fuan, a gosod coleri lloeren arnynt i ddysgu sut maen nhw’n defnyddio’r dirwedd ranedig iawn hon. Bydd hyn yn cynyddu rhagolygon cadwraeth y ddwy rywogaeth ac yn arwain at gynllun gweithredu ar eu cyfer," meddai Dr Goossens.

Dolenni Cysylltiedig:

Ysgol y Biowyddorau

Canolfan Maes Danau Girang (DGFC)