Skip to content
Skip to navigation menu

English

Camerâu yn y Llys

10 Chwefror 2012

Cameras in court web

Bydd y posibilrwydd o gael arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus i gynghori gweithwyr cyfreithiol proffesiynol yn sgil cynlluniau i ganiatáu ffilmio mewn llysoedd barn yn y DG yn destun dadl mewn symposiwm yn y Brifysgol.

Cynhelir y digwyddiad, wedi’i drefnu gan yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant, ar 1 Mawrth 2012 a bydd yn ceisio canfod effaith y newidiadau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, Kenneth Clarke, ym mis Medi 2011 er mwyn caniatáu i ddyfarniadau gael eu darlledu o lysoedd Cymru a Lloegr.

Bydd panel o arbenigwyr yn trafod y materion a allai fod yn sylfaenol sy’n wynebu’r meysydd cyfreithiol a chysylltiadau cyhoeddus y DG, gan gynnig eu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac esbonio sut caiff y weledigaeth honno ei ffurfio a’i dylanwadu gan y sawl a fydd ar eu hennill neu ar eu colled oherwydd y newidiadau hyn.

Bydd y panel dan gadeiryddiaeth yr Athro Duncan Bloy, arbenigwyr yn y gyfraith cyfryngau yn yr Ysgol. Aelodau eraill y panel fydd Melanie Riley o Bell Yard, un o’r prif gwmnïau cysylltiadau cyhoeddus cyfreitha; Simon Bucks, Golygydd Cyswllt Sky News; a bargyfreithiwr Gerry a Kate McCann, Angus McBride o Kingsley Napley.

Gyda’i gilydd, byddant yn dadlau a oes modd cyfleu cymhlethdodau achosion cyfreithiol oddi mewn i gyfyngiadau amser newyddion teledu, heb y perygl o orliwio gan y cyfryngau. Byddant hefyd yn rhoi sylw i’r craffu cyhoeddus cynyddol o aelodau’r proffesiwn cyfreithiol a’r cyfle i’r rheini sy’n gallu darparu sylwadau bachog i gael mwy o sylw.

Bydd y digwyddiad yn nodi lansio Canolfan Ymchwil newydd yn yr Ysgol a fydd yn ymwneud â chysylltiadau cyhoeddus a materion cyfathrebu byd-eang.

Cynhelir y Symposiwm Cyfathrebu Cyfreithiol yn Narlithfa Birt Acres, Adeilad Bute ddydd Iau 1 Mawrth 2012. Bydd lluniaeth ar gael o 5:30pm, a bydd y ddadl yn dechrau am 6:00pm. Mae’r cyfan am ddim, ond rhaid cadw lle yma.

Dolenni Perthynol

Yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, Cyfryngau a Diwylliant