Skip to content
Skip to navigation menu

English

A yw dylunio trefol yn gallu annog ffyrdd cynaliadwy o fyw?

07 Ebrill 2011

Katie williams WEBYr Athro Katie Williams

Mae damcaniaethwr trefol blaenllaw wedi gofyn mewn darlith yn y Brifysgol a yw cynllunio dinesig yn gallu effeithio ar ymddygiad cynaliadwy pobl.

Fe wnaeth yr Athro Katie Williams, Cyfarwyddwr y Ganolfan Cynllunio ac Amgylcheddau Cynaliadwy (SPE) ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, gyflwyno tystiolaeth o’i hymchwil am y cyswllt rhwng dylunio trefol a ffyrdd cynaliadwy o fyw.

Roedd anerchiad yr Athro Williams, o’r enw ‘Annog Ffyrdd Cynaliadwy o Fyw Trwy Ddylunio Trefol: Cyfle Euraidd neu Freuddwyd Gwrach?’ yn ymdrin â ffactorau fel annog bywyd gwyllt, arbed ynni a dŵr, ymddygiadau cymdeithasol, defnydd o fannau agored a’r berthynas rhwng ansawdd a chydlyniant cymdeithasol.

Cynhaliwyd y ddarlith gyhoeddus gan Uned Arloesi ac Ymgysylltu yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a denodd dros 80 o westeion. Roeddent yn cynnwys Prif Ymgynghorydd Iechyd yr Amgylchedd a’r Prif Gynllunydd yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Cydlynydd Datblygu Cynaliadwy o Gyngor Caerdydd a Chyfarwyddwr y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru.

Dywedodd Mr Mike Biddulph, Uwch Ddarlithydd Dylunio Trefol yn yr Ysgol Cynllunio Trefol a Rhanbarthol, a fu’n cadeirio’r digwyddiad: "Fe wnaeth y ddarlith hon dynnu ystod eang o ddiddordebau ynghyd o academyddion a myfyrwyr, i weithwyr proffesiynol cynllunio a thai, a llunwyr polisi o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Cawsom ein hatgoffa pa mor bwysig yw ein hymchwil i’n helpu ni i ddeall materion amgylcheddol, a pha mor berthnasol a defnyddiol yw’r canfyddiadau i’r gwaith y mae llawer o bobl yn ei wneud yn y gymuned ehangach."

Ar hyn o bryd mae’r Athro Williams yn gwneud ymchwil yn cael ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ar addasu maestrefi’r DU ar gyfer y newid yn yr hinsawdd. Mae wedi cyflwyno darlithoedd yn yr UDA, Gwlad Thai, Periw, a’r Iseldiroedd, mae’n awdur dros 100 o bapurau ac adroddiadau academaidd, ac mae wedi golygu 3 llyfr ar drefolaeth gynaliadwy.

Mae’r ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn cynnal nifer o ddarlithoedd cyhoeddus drwy ei Huned Arloesi ac Ymgysylltu. I weld digwyddiadau sydd i ddod yn y gyfres, ewch i’w tudalennau digwyddiadau: http://www.cplan.caerdydd.ac.uk/events/ .

Oherwydd lefelau diddordeb uchel, mae system fwcio ar-lein newydd ar gael i bawb sy’n dymuno mynychu.

Dolenni cysylltiedig