Skip to content
Skip to navigation menu

English

Lansio Canolfan Ganser

22 Hydref 2009

Myfyrwraig PhD Biowyddorau Emma Davies yn egluro ei gwaith i un o’r gwesteion yn y lansiad, Mrs Lavina StaffMyfyrwraig PhD Biowyddorau Emma Davies yn egluro ei gwaith i un o’r gwesteion yn y lansiad, Mrs Lavina Staff

Mae Caerdydd wedi ei lansio’n swyddogol fel cartref i un o gadwyn o Ganolfannau Ymchwil Canser y DU.

Roedd tua 200 o westeion yn y Brifysgol ar gyfer lansio Canolfan Ymchwil Canser y DU Caerdydd a fydd yn dod ag ymchwil ac arbenigedd meddygol o safon byd at ei gilydd i gynnig y canlyniadau gorau posibl i gleifion canser. Cawsant fynd ar deithiau o amgylch y lle a ddangosai ymchwil flaengar gan y Brifysgol yn y maes hwn.

Anela ymchwilwyr y Brifysgol a’u partneriaid yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Caerdydd ac Ymchwil Canser y DU at wneud y Ganolfan yn arweinydd byd mewn datblygu triniaethau wedi eu teilwra at gleifion canser unigol. Selir y dull hwn o ddeall bioleg y clefyd a sut mae hynny’n amrywio ymysg cleifion.

Ymysg y siaradwyr yn y lansiad oedd Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant a Chyfarwyddwr newydd y Ganolfan, yr Athro Alan Clarke, yr Ysgol Biowyddorau, a’r Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Athro Tim Maughan, yr Ysgol Feddygaeth. Yn siarad hefyd oedd Mr Harpal Kumar, Prif Weithredwr Ymchwil Canser y DU; Mrs Ruth Walker, Prif Gyfarwyddwr Nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro; a Mr Alun Lloyd, Prif Weithredwr Dros Dro Ymddiriedolaeth GIG Felindre.

Meddai Mr Kumar: "Mae ariannu’r canolfannau rhagoriaeth hyn yn un o flaenoriaethau’r elusen a bydd hyn yn galluogi i ni weithio at y nodau rydym wedi eu gosod i wella’r driniaeth i gleifion canser a’u gobaith o ddod drwyddi."

Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar fioleg a thriniaeth gyda chanserau’r perfedd, y fron a chanserau wrolegol a lewcemia, a bydd yn gweithio ar sut mae sicrhau bod canser yn cael ei ganfod yn gynt.
Gan weithio gyda WORD - Swyddfa Cymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu mewn iechyd a gofal cymdeithasol - bydd yr ymchwilwyr yn y Ganolfan hefyd yn canolbwyntio ar ddeall yn well sut mae atal canser. Bydd yn tynnu ar arbenigedd gwyddonwyr sylfaenol, gwyddonwyr trawsfudol, clinigwyr a nyrsys ymchwil.

Mae Ymchwil Canser y DU eisoes yn cefnogi ymchwil yng Nghaerdydd ond mae’n cynyddu ei gyfraniad drwy wario £2M yn ychwanegol dros dair blynedd.

Mewn partneriaeth â’r Brifysgol, mae’r Ganolfan hefyd yn anelu at gynnal rhagoriaeth mewn hyfforddi ôl-raddedigion clinigol ac anghlinigol drwy ymestyn y rhaglen PhD pedair blynedd sydd eisoes ar gael.

Mae’r lansio yn dilyn llwyddiannau eraill gan y Brifysgol yn ennill cyllid ar gyfer canolfannau ymchwil clefydau newydd o bwys. Cafodd Canolfan Biofecanwaith a Biobeirianneg Ymgyrch Ymchwil Arthritis a Chanolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol ar Eneteg Niwroseiciatrig a Genomeg eu lansio yng Nghaerdydd yn gynharach eleni.

Tags