Skip to content
Skip to navigation menu

English

Herwgipiad Canser

18 Gorffennaf 2013

AuroraA_web

Yn ôl ymchwil newydd, mae’n ymddangos bod celloedd canser y fron, sy’n gyfnewidiol yn enynnol, yn herwgipio dull sy’n cael ei ddefnyddio gan fôn-gelloedd iach i benderfynu sut y dylent ddatblygu’n feinweoedd gwahanol.

Mae’r astudiaeth yn taflu goleuni newydd ar ddatblygiad is-fath o ganserau’r fron sy’n arbennig o anodd eu trin, ac yn awgrymu y gallai ymosodiad deuddaint fod yn effeithiol yn eu herbyn.

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Dr Matt Smalley o Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd y Brifysgol yn y Sefydliad Ymchwil Canser yn Llundain.

Dywedodd Dr Smalley: "Mae damcaniaethau cyfredol yn awgrymu y gallai fod tebygrwydd rhwng ymddygiad bôn-gelloedd aeddfed arferol a chelloedd canser. Trwy ddeall bioleg bôn-gelloedd aeddfed yn well, gall gwyddonwyr ddeall ymddygiad celloedd canser yn well a chanfod targedau newydd ar gyfer therapi.

"Mae’r dull sy’n cael ei herwgipio yn cynnwys protein o’r enw Aurora Kinase, sef ensym sy’n hanfodol ar gyfer ymrannu celloedd mewn celloedd arferol. Caiff ei ysgogi mewn celloedd canser sy’n gyfnewidiol yn enynnol hefyd, lle mae’n atal y colledion a’r enillion genynnol rhag mynd mor eithafol fel na all y gell oroesi mwyach.

"Pe gellid atal y swyddogaeth hon, byddai celloedd canser yn ymrwygo eu hunain yn llythrennol."

Dywedodd yr Athro Jane Visvader o is-adran Bôn-gelloedd a Chanser Sefydliad Ymchwil Feddygol Walter ac Eliza Hall yn Fictoria, Awstralia:

"Mae’r cysylltiad sydd newydd ei ddarganfod rhwng Aurora kinase a llwybr Notch yn darparu dull pwysig ar gyfer rheoleiddio penderfyniadau ffawd celloedd gan fôn-gelloedd bronnol ac yn amlygu pwysigrwydd y modd y maent yn rhyngweithio â’r microamgylchedd.

"Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau arwyddocaol ar gyfer datblygu strategaethau therapiwtig newydd ar gyfer yr is-fath sylfaenol ymosodol o ganser y fron, lle mae’r llwybrau hyn wedi’u dadreoleiddio, yn aml."

Ariannwyd yr astudiaeth gan elusen Breakthrough Breast Cancer.  Mae’r papur a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Cell Reports i’w weld yma.

Dolenni defnyddiol

Ysgol Biowyddorau Caerdydd
Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd