Skip to content
Skip to navigation menu

English

Celloedd Bonyn Canser – dulliau newydd

28 Hydref 2011

Doug Winton WebPennawd: Dr Doug Winton (chwith) yn sgwrsio â’r Athro Alan Clarke

Esboniwyd ffyrdd newydd o edrych ar ganser gan academydd blaenllaw mewn seminar a gynhaliwyd gan y Sefydliad Ymchwil Celloedd Bonyn Canser Ewropeaidd (ECSCRI).

Cafwyd presenoldeb da mewn seminar yn Ysgol y Biowyddorau Caerdydd, wedi’i hannerch gan y Dr Doug Winton, o Sefydliad Ymchwil Caergrawnt ar gyfer Ymchwil Canser yn y DU.

Mae Dr Winton, sy’n arbenigwr ar fioleg celloedd bonyn y colon, wedi gweithio gyda Chyfarwyddwr ECSCRI, yr Athro Alan Clarke ar nifer o astudiaethau. Gallai ei safbwyntiau fod â goblygiadau mawr i waith y Sefydliad dros y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd y Dr Winton: "Mae fy marn ychydig yn wahanol i’r sefyllfa bresennol ar gelloedd bonyn, sef bod grwpiau ar wahân o gelloedd bonyn sydd â phriodweddau gwahanol, rhai yn fwy cyntefig nag eraill. Mae fy ngrŵp fy hun braidd yn amheus o hyn. Rydyn ni’n meddwl y gallai fod llai o grwpiau o gelloedd bonyn nag y mae pobl yn ei gredu, ac maen nhw’n dangos y gwahanol nodweddion hyn ar wahanol adegau yn eu hanes. Nid yw o reidrwydd yn beth da os ydw i’n gywir – efallai y bydd yn rhaid i ni fynd yn ôl ac ailfeddwl am wyddor sylfaenol celloedd bonyn."

Dywedodd yr Athro Clarke: "Rydyn ni wedi dweud o’r dechrau bod gwyddor celloedd bonyn canser yn faes dadleuol, gyda nifer o ragdybiaethau’n cystadlu â’i gilydd. Nod ein Sefydliad yw dod i ddeall celloedd bonyn canser i lywio dulliau ar gyfer trin y canser ei hun yn well. Bydd gwaith Doug yn helpu gwella dealltwriaeth o’r modd y mae’r celloedd hyn yn gweithio ac yn ysgogi tyfiant canser. Mynychodd nifer dda iawn o bobl ei seminar yma; pawb o fyfyrwyr i uwch academyddion, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ei weld yn cydweithio’n agos â’r Sefydliad ar brosiectau yn y dyfodol."

Dolen Gysylltiedig

Cell Fonyn Canser

Ysgol y Biowyddorau