Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canolfan Arloesi ar ei ffordd

28 Chwefror 2012

Mae’r Brifysgol wrthi’n gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Caerdydd i ddatblygu Canolfan Arloesi er mwyn hybu mentergarwch, entrepreneuriaeth a chreu cwmnïau newydd yn ardal y ddinas.

Lleolir Canolfan Arloesi Caerdydd yn Heol Senghennydd, ar y safle lle mae Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd ar hyn o bryd.

Innovation centre on way Web

Nod y Ganolfan yw datblygu ymagwedd ar y cyd ar draws y ddinas, gan gynyddu’r nifer o gwmnïau a ddechreuir gan raddedigion a busnesau ifanc sydd â’r potensial i dyfu’n fawr.

Dywedodd y Cynghorydd Neil McEvoy, yr aelod dros Ddatblygu’r Economi ar Bwyllgor Gwaith Cyngor Caerdydd: "Er mwyn i Gaerdydd a Chymru allu ddal ati i ffynnu mae angen inni greu syniadau, cynhyrchion a gwasanaethau newydd mae’r byd am eu prynu. Mae hynny’n galw am arloesi a chreadigrwydd, sydd yn y bôn yn dibynnu ar bobl dalentog.

"Ar hyn o bryd mae Caerdydd yn gwneud yn dda dros ben wrth ddenu pobl dalentog i fyw a gweithio yn y ddinas ac mae gennym fwy o bobl â graddau y pen o’r boblogaeth yn byw yng Nghaerdydd na’r rhan fwyaf o ddinasoedd mawr Lloegr y tu allan i Lundain."

"Bydd Canolfan Arloesi Caerdydd yn gatalydd i helpu i feithrin a datblygu busnesau ifanc, creu canolbwynt i gwmnïau newydd ddechrau, mentergarwch ac entrepreneuriaeth yng Nghaerdydd. Fel y lle sy’n denu’r rhan fwyaf o’r talentau i Gaerdydd, mae gan Brifysgol Caerdydd ran hanfodol wrth gefnogi’r Cyngor gyda’r prosiect hwn a fydd hefyd yn ategu buddsoddiad pwysig y Brifysgol yn y prosiect Gorwelion Campws ar Heol Maendy."

Dywedodd yr Athro Hywel Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol: "Mae’r Brifysgol yn frwd dros ben ynghylch y rhagolygon ar gyfer y Ganolfan Arloesi. Rydym yn meithrin diwylliant o entrepreneuriaeth a mentergarwch ymysg ein myfyrwyr a’n staff, a bydd y Ganolfan yn cynnig yr amgylchedd delfrydol lle gall eu syniadau flaguro.


"Rydym yn gweld bod y Ganolfan yn ategu ein campws ymchwil newydd, sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd ger Parc Maendy. Credwn y bydd y ddau safle yn chwarae rhan allweddol wrth feithrin economi gwybodaeth yng Nghymru yn y blynyddoedd i ddod."

Dolenni cysylltiedig

Ymchwil a Datblygu Masnachol yng Nghaerdydd

Mentergarwch Myfyrwyr