Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ymenyddiau Caerdydd ar sgrin fawr y BBC

08 Mawrth 2011

Cardiff Brains - 1 WEBDelwedd yn dangos niwronau o’r ymennydd, wedi’u staenio gan ddull a ddyfeisiwyd gan Camillo Golgi dros 100 mlynedd yn ôl. Yn y llun mae rhannau o’r cortecs (uchod) a’r hipocampws (isod), rhan bwysig ar gyfer gwybyddiaeth a’r cof

Bydd rhai o’r delweddau mwyaf trawiadol sydd gan y Brifysgol o’r system nerfol yn cyrraedd Sgrin Fawr y BBC fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau am wythnos gyfan sydd wedi’u bwriadu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am fuddiannau ymchwil i’r ymennydd.

Gofynnwyd i ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd i gyd gyflwyno’u delweddau fel rhan o gystadleuaeth i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd eleni, 14 – 20 Mawrth, gyda lluniau’r enillwyr yn cael eu dangos ar sgrin fawr y BBC yn Yr Aes yn ystod yr wythnos.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Dr David McGonigle, o’r Ysgolion Seicoleg a Biowyddorau a Chymrawd y RCUK mewn Delweddu’r Corff a’r Ymennydd, ac meddai: "Mae’r 50 mlynedd diwethaf wedi gweld cynnydd anhygoel yn y nifer o dechnegau delweddu sydd ar gael i niwrowyddonwyr.

"O ddatblygiadau mewn microsgopeg hyd at fethodolegau newydd i ddelweddu’r ymennydd, o niwronau unigol hyd at ymenyddau cyfan, mae llawer o niwrowyddonwyr bellach yn cynhyrchu delweddau’n rheolaidd sydd nid yn unig yn addysgiadol yn wyddonol, ond yn esthetaidd ddymunol yn ogystal.

Cardiff brains - 2 WEBDelwedd yn dangos niwronau wedi’u fflwroleuo yn yr ymennydd. Mae’r llifyn fflwroleuol yn teithio rhwng cynulliadau o niwronau sy’n cyfathrebu â’i gilydd

"Fel rhan o ddathliadau a digwyddiadau Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd 2011, gofynnwyd i’n hymchwilwyr gyflwyno delweddau a oedd yn neilltuol o drawiadol yn weledol ac ni chawsom ein siomi yn safon y cystadlu."

Cyflwynwyd y ddelwedd a enillodd gan yr Ysgol Biowyddorau, ac mae’n dangos niwronau wedi’u staenio drwy ddull a ddyfeisiwyd gan Camillo Golgi dros 100 mlynedd yn ôl. Mae’r llun yn dangos rhannau o’r cortecs a’r hipocampws, rhan bwysig ar gyfer gwybyddiaeth a’r cof.

Ymysg digwyddiadau eraill sydd wedi’u trefnu gan Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd yn ystod yr wythnos y mae:

Cardiff brains - 3 WEBDelwedd sy’n dangos cornbilen wedi’i staenio a’i delweddu o dan y microsgop er mwyn deall ei hadeiladwaith yn well. Roedd chwyddo yn y gornbilen yn achosi pocedi fel dellt yn y stroma a elwir yn ‘llynnoedd y gornbilen’

• Prynhawn agored ar Niwrowyddoniaeth yn arddangos ehangder y gwaith ymchwil a wneir ar niwrowyddoniaeth ar draws Prifysgol Caerdydd;

• Darlith gyhoeddus gan yr Athro Simon Baron Cohen o’r enw: "A yw hormonau yn effeithio ar sut mae’ch meddwl yn datblygu? Theori testosteron y ffoetws am Awtistiaeth";

• Prynhawn yn trafod Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth a’r ymennydd (ar y cyd â’r Banc Ymennydd i Awtistiaeth);

• Gweithdai niwrowyddoniaeth i blant ysgolion cynradd fel rhan o’r gyfres gweithdai ‘dysgu am fywyd’;

• Llwybr ymennydd, fel rhan o ‘Benwythnos Gyfathrebu Techniquest '.

Mae gwybodaeth bellach am y digwyddiadau ar gael drwy gysylltu â Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd ar 029 20 687906 neu drwy e-bost: neuroscience@caerdydd.ac.uk.

Dolenni:

Neuroscience & Mental Health Research Institute