Skip to content
Skip to navigation menu

English

Mae Caerdydd yn helpu nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU

04 Rhagfyr 2008

Mae llwyddiant peiriant a ddatblygwyd gan y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu wedi ymddangos mewn llyfr newydd sy’n cynnig cipolwg o ystod y llwyddiannau a’r gwaith ledled y sector Prifysgol yn y DU.

Datblygodd gwyddonwyr yn y Ganolfan dechnoleg mor soffistigedig fel y gellir drilio tyllau llai na hanner lled blewyn dyn. Dyma un o’r 90 ffaith anhygoel am brifysgolion y DU sydd yn y llyfryn newydd a gyhoeddwyd gan ‘Universities UK’ er mwyn nodi 90 mlynedd o brifysgolion yn y DU. Ymddangosodd camp y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu yn y ‘Guinness World Records’ a restrwyd o dan y cofnod am ‘’smallest hole drilled"

Mae’r Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu’n canolbwyntio ar ymchwil Gweithgynhyrchu a’i gysylltiadau â diwydiant. Mae’r Ganolfan yn cynnal ymchwil a datblygu amlddisgyblaethol o’r radd flaenaf ym meysydd allweddol gweithgynhyrchu a thechnoleg gwybodaeth, ac yn defnyddio’r canlyniadau i ddatblygu technolegau ar gyfer partneriaid yn y sector gweithgynhyrchu er mwyn eu helpu i gystadlu’n llwyddiannus yn y marchnadoedd presennol ac mewn marchnadoedd newydd.

Mae ‘90 out of 90: A window into the UK’s universities’ yn cynnig 90 ffaith ryfedd am brifysgolion, gan adlewyrchu’r sector amrywiol newidiol heddiw. Mae llinell amser i fynd gydag ef yn olrhain hanes ‘Universities UK’ a’r sector addysg uwch, gan nodi’r digwyddiadau allweddol a greodd y ffurf a’r drefn bresennol.

Mae ‘Universities UK’ yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli 133 prifysgol ledled y DU.

Dywedodd Diana Warwick, Prif Weithredwr ‘Universities UK’: " Yn 2008, 90fed flwyddyn ‘Universities UK’, mae llawer i’w ddathlu. Nid ydym eistedd yn ôl ac ymlacio o gwbl wrth i ni agosâi at ein 10fed degawd; rydym wedi bod yn fwy prysur nag erioed.

Trwy gydol y flwyddyn, mae ‘Universities UK’ wedi hyrwyddo gwaith prifysgolion y DU, gan ymgyrchu dros amrywiaeth o bynciau sy’n eu poeni. Yn y blynyddoedd i ddod byddwn yn parhau i weithio er mwyn cefnogi sector llewyrchus, gan baratoi am ba bynnag newidiadau a ddaw i ffurf addysg uwch yn y dyfodol."

Tags