Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn croesawu cemegwyr ffisegol blaenllaw

07 Mawrth 2011

Y tri enillydd gyda’r Athro Mike Ashfold, Llywydd Adran Faraday, a’r Athro Graham Hutchings, y Dirprwy Is-ganghellor dros YmchwilY tri enillydd gyda’r Athro Mike Ashfold, Llywydd Adran Faraday, a’r Athro Graham Hutchings, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil

Daeth cemegwyr blaenllaw o'r DU a thramor ynghyd i gyflwyno eu hymchwil yn y Brifysgol yn rhan o seremoni wobrwyo.

Cynhaliodd yr Ysgol Gemeg Symposiwm Gwobrau Adran Faraday y Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC) a noddwyd gan Adran Leol De-ddwyrain Cymru yr RSC.

Cafodd gwesteion y cyfle i wrando ar ddarlithoedd gan dri enillydd 2010.

Derbyniodd Angelos Micahelides, o Goleg Prifysgol Llundain, fedal Marlow am ei gyfraniadau arloesol ym meysydd cyffredinol cemeg arwynebau a chemeg ffisegol. Robert Thomas, o Brifysgol Rhydychen, a enillodd Wobr yr Arwynebau a Rhyngwynebau.

Avelino Corma, o Brifysgol Valencia, a enillodd y Wobr Ganmlwyddiant i gydnabod ei gyfraniadau newydd a niferus tuag at ddylunio, cyfosod a defnyddio catalyddion.

Meddai’r Athro Graham Hutchings, y Dirprwy Is-ganghellor dros Ymchwil a chyn-enillydd Gwobr yr Arwynebau a Rhyngwynebau: "Pleser o’r mwyaf oedd cael y cyfle i gynnal y digwyddiad mawreddog hwn. Roedd yn gyfle gwych i’r rhai a oedd yn bresennol i glywed am rywfaint o wyddoniaeth ragorol."

Dolenni cysylltiedig:

Tags