Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athro yn y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi adroddiad amserol ar ffioedd wrth gefn

02 Rhagfyr 2008

Mae adroddiad sylweddol newydd a gyhoeddwyd gan yr Athro Richard Moorhead, Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd, wedi awgrymu na ddylai gweithredu cytundebau wrth gefn sy’n caniatáu i gyfreithwyr gymryd eu ffioedd o iawndal a enillwyd i’w cleientiaid amharu ar y system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr.

Comisiynwyd yr adroddiad, a luniwyd mewn partneriaeth â Peter Hurst, Uwchfarnwr Costau, gan y Cyngor Cyfiawnder Sifil. Disgwylir iddo helpu i chwalu ofnau a anogwyd gan ganfyddiadau dadleuol o’r system ffioedd wrth gefn sydd ar waith yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae’r adroddiad yn rhybuddio y byddai lefelau cyffredinol o fynediad at gyfiawnder yn debyg o ddisgyn am y byddai cyfreithwyr yn mynd yn fwy cyfyngedig yn yr achosion y gallent eu derbyn ac elwa arnynt. Yn enwedig, byddai’n effeithio ar hawliadau llai.

Wrth archwilio’r system gyfiawnder sydd ar waith yn yr Unol Daleithiau, ni chafodd yr Athro Moorhead a’r Barnwr Hurst lawer o dystiolaeth i gefnogi honiadau bod ffioedd wrth gefn yn rhoi ysgogiad amhriodol i ddod i gytundeb ar hawliadau’n gynnar neu eu bod yn hyrwyddo diwylliant ymgyfreitha.

Meddai’r Athro Moorhead: "Er bod angen rhagor o astudio ar ffioedd wrth gefn, mae ein hadroddiad yn pwyntio at hyder sylweddol y byddai system wrth gefn yng Nghymru a Lloegr yn ymarferol."

"Ar adeg pan fo ymgyfreitha o dan archwiliad dwys yn y ddwy wlad, byddai cyflwyno ffioedd wrth gefn yn difetha’r rhan fwyaf o ymgyfreitha sy’n seiliedig ar heriau ynghylch ffioedd cyfreithiol. Dylai hefyd leihau costau cyffredinol yn y system, gan eu gwneud yn fwy cyfatebol i’r symiau y mae anghydfod yn eu cylch".

Tags