Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn canu Clasuron

30 Ionawr 2008

Pan ddeallodd Dr Judith Hall o Ysgol Feddygaeth Caerdydd fod cymaint â llond Boeing 747 o famau yn marw wrth eni plant bob un dydd yn Affrica penderfynodd ei bod yn rhaid iddi wneud rhywbeth.

Mae Mamau Affrica yn elusen addysgol a sefydlwyd gan Adran Anaestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys yr Ysgol Feddygaeth gyda chydweithwyr o GIG Cymru mewn ymateb i ffigyrau marwolaeth mamau yn Affica Is y Sahara. Mae’r elusen yn anelu at gynorthwyo gwledydd fel Benin, gwlad heb ddim ond 11 anaesthetydd ar gyfer 11 miliwn o bobl. Mae yna 140 anaesthetydd yng Nghaerdydd ei hun yn unig.

Dywedodd Dr Judith Hall, Pennaeth yr Adran Anaestheteg a Meddygaeth Gofal Dwys: "Mewn rhai gwledydd mae hyd at 1 ferch ym mhob 50 yn marw ar enedigaeth plentyn, math o farwolaeth sy’n brin iawn, iawn yn y byd datblygedig. Rydym yn gobeithio gallu helpu mewn rhyw ffordd fechan drwy gynorthwyo i ddysgu meddygon, nyrsus a staff cymorth meddygol cefnogol i roi anaesthesia i famau beichiog."

Mae’r elusen addysgol hon eisoes wedi anfon timau o Brifysgol Caerdydd ac Ysbyty Prifysgol Cymru i Benin, Togo ac Ethiopia.

Mae un o denoriaid blaenllaw’r DU, Wynne Evans yn cefnogi gwaith Mamau Affrica mewn cyngerdd i’w gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf (31 Ionawr 2008). Bydd dwy soprano o Academi Ryngwladol y Llais Caerdydd yn ymuno â Wynne ynghyd â Chôr Caerdydd. Mae’r cyngerdd ‘Caerdydd yn canu Clasuron’ – er budd Mamau Affrica – yn rhan o ddathliadau 125 mlwyddiant Prifysgol Caerdydd yn 2008.

Dywedodd Wynne Evans: "Mae adran anaestheteg Caerdydd wedi bod yno ar gyfer rhoi genedigaeth yn llwyddiannus i ’mhlant i ac rwyf wrth fy modd yn eu cefnogi yn eu nod o wella diogelwch esgor ar blant i famau yn Affrica."

Mae tocynnau ar gyfer ‘Caerdydd yn canu Clasuron’ – er budd Mamau Affrica ar gael drwy ffonio ar 0870 013 1812 neu oddi wrth: www.ticketsource.co.uk/cardiffmusic