Skip to content
Skip to navigation menu

English

Caerdydd yn ennill her y Prifysgolion

24 Ebrill 2008

Hawliodd tîm rygbi Prifysgol Caerdydd fuddugoliaeth drawiadol yng Nghystadleuaeth y Prifysgolion eleni. Curodd y tîm eu gwrthwynebwyr Abertawe o 19 pwynt i 9 mewn gêm gyflym a fynychwyd gan 8,000 o gefnogwyr ym Mharc yr Arfau, Caerdydd.

Brwydrodd tîm Caerdydd, a gafodd ei hyfforddi'r wythnos hon gan un o chwaraewyr rhyngwladol Cymru Rob Sidoli,

ei ffordd i fuddugoliaeth er waethaf cychwyn yn wannaf ac wynebu gwrthwynebwyr hyfedr iawn. Mewn gêm a reolwyd yn bennaf gan gosbau, trosgais gan Gaerdydd a ddiogelodd eu llwyddiant.

Meddai’r Pennaeth Rygbi, Martyn Fowler: "Mae Gêm y Prifysgolion yn fwy na dim ond gêm o rygbi; mae’n ornest rhwng dwy o ganolfannau dysg mawr y wlad, cystadleuaeth sy’n ymestyn y tu hwnt i ffiniau unrhyw faes chwarae".

Yn ogystal, mewn brwydr rhwng y cewri rhyngddynt ag Abertawe, enillodd prif dimau chwaraeon y Brifysgol Darian flynyddol Prifysgolion. Bu dros 1,000 o fyfyrwyr o’r ddwy Brifysgol yn cystadlu’n frwd mewn dros 20 cystadleuaeth, yn cynnwys tenis, ffensio a golff, mewn nifer o leoliadau ar draws y ddinas.

Mae buddugoliaeth Caerdydd, a fydd yn cael ei nodi ar Sport Wales BBC2 y dydd Gwener hwn, 25 Ebrill, yn ddathliad addas ar gyfer pen-blwydd y Brifysgol yn 125th anniversary eleni.

Y XV cychwynnol: Aled Mason (Capten) (Fferylliaeth); Aaron Fowler (Y Gyfraith); Andrew Cassidy (Peirianneg); Rhodri Griffiths (Peirianneg); Tom Evans (Meddygaeth); Mike Winter (Hanes); Daniel Franks (Optometreg); Emyr James (Peirianneg); Gareth Williams (Busnes); Michael Schropfer (Fferylliaeth); Myles Hopper (Biowyddorau); Tom Cooper (Hanes); Harri Wynn Morgan (Y Gyfraith); Jack Beaman (Gwleidyddiaeth); Doug McNichol (Busnes)

Tags