Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfansoddwr o Brifysgol Caerdydd yn rhyddhau ei chryno ddisg gyntaf

11 Hydref 2011

Arlene Sierra CD cover WEBArlene Sierra's CD

Mae’r cryno ddisg gyntaf o gerddoriaeth Dr Arlene Sierra wedi derbyn canmoliaeth fawr. Y recordiad hwn yw’r cyntaf mewn cyfres aml-gyfrol gan Bridge Records yn canolbwyntio ar waith y cyfansoddwr ifanc o America.

Mae Dr Sierra, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Cyfansoddi yn yr Ysgol Gerdd, wedi cael cydnabyddiaeth fyd-eang yn ystod y blynyddoedd diweddar. Y gân agoriadol ar ei chryno ddisg gyntaf, The Music of Arlene Sierra Volume 1, yw Cicada Shell, sef darn o 2006 a gafodd ei ddisgrifio gan yr American Academy of Arts and Letters fel un "sy’n datgan yn llawn hyder bod cyfansoddwr arwyddocaol newydd wedi cyrraedd".

Yn ogystal, mae’r cryno ddisg yn cynnwys y darnau canlynol: Colmena (2008), Ballistae (2001), Birds and Insects, Book 1 (2007), Surrounded Ground (2008) a Two Neruda Odes (2004). Mae’r darnau hyn yn adlewyrchu’r ystod o ffynonellau anarferol sy’n ysbrydoli Dr Sierra, gan gynnwys theori gemau, cynlluniau arfau cynhanesyddol, esblygiad Darwinaidd, a brwydrau hanesyddol a chwedlonol.

Mae Surrounded Ground a Cicada Shell yn adeiladu strwythurau cerddorol cyffrous o strategaethau milwrol Sun Tzu, tra bod Colmena yn seiliedig ar astudiaethau o gymdeithasau gwenyn, gan gyfleu synnwyr cyfoes o harddwch yn y byd naturiol.

Caiff cerddoriaeth Dr Sierra ei pherfformio gan rai o’r cerddorion gorau sy’n gweithio heddiw, gan gynnwys y pianydd Vassily Primakov, y soprano Susan Narucki, y Daedalus Quartet a’r International Contemporary Ensemble o dan arweiniad Jayce Ogren.

Rhyddhawyd y gryno ddisg ym mis Mai 2011 a chafodd adolygiadau gwych yn y Guardian, NPR Classical, New Music Box, Musical Pointers, Fanfare Magazine a Scene Magazine Ontario. Yn ogystal, y gryno ddisg oedd ‘Albwm yr Wythnos’ ar orsaf radio cerddoriaeth glasurol Efrog Newydd, WQXR.

Dr Sierra oedd un o’r cyfansoddwyr cyntaf i gael ei chomisiynu gan gerddorfa Philarmonig Efrog Newydd yn ystod tymor cyntaf y Cyfarwyddwr Cerddorol Alan Gilbert yn 2009, ac mae comisiynau diweddar Dr Sierra’n cynnwys gwaith i’r Carducci Quartet a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Bydd cylchgrawn Fanfare hefyd yn cyhoeddi cyfweliad cynhwysfawr gyda hi yn rhifyn Tachwedd 2011.

Mae The Music of Arlene Sierra, Volume 1 ar gael i’w brynu yn awr o Bridge Records, Amazon ac iTunes. Mae rhagolwg o’r gerddoriaeth ar gael fan hyn.

Dolenni Perthnasol:

Yr Ysgol Gerdd – www.caerdydd.ac.uk/music

Arlene Sierra – www.arlenesierra.com