Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prifysgol Caerdydd yn mynd i America

06 Mawrth 2009

Fel rhan o Wythnos Cymru 2009, mae arbenigwyr o’r Brifysgol ym meysydd gwastraff isel ac economïau carbon isel, a phensaernïaeth gynaliadwy, wedi teithio i’r UDA er mwyn hyrwyddo’r datblygiadau sy’n cael eu gwneud yn y meysydd hyn yng Nghymru.

Cynaliadwyedd yw’r thema eleni a gyda’r Brifysgol ar flaen y gad ym maes ymchwil amgylcheddol a chynaliadwy, gwahoddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Athro Hywel Thomas a’r Athro Phillip Jones i fod yn brif siaradwyr yn ystod yr Wythnos.

Amcan y digwyddiad blynyddol yw hyrwyddo Cymru yn yr Unol Daleithiau ac mae’n cymryd lle ar draws America yn Efrog Newydd, Boston, Los Angeles a San Francisco.

‘Swyddi Gwyrdd’ oedd thema araith yr Athro Thomas, pennaeth yr Ysgol Beirianneg, yn Green 15, Amgueddfa Gelf Rubin Efrog Newydd, gan dynnu sylw at adroddiad diweddar y Cenhedloedd Unedig y gellir creu miliynau o Swyddi Gwyrdd o amgylch y byd trwy symud at economïau Carbon Isel a Gwastraff Isel.

Tynnodd sylw at y cyfraniadau y mae’r Brifysgol yn ei wneud i’r agenda gwyrdd trwy brosiectau megis gridiau trydan medrus. Yn ogystal, canolbwyntiodd ar broblemau Geoamgylcheddol, gan dynnu sylw at waith a llwyddiannau'r Parc Ymchwil Geoamgylcheddol (GPR), sy’n hwyluso datblygiad ymchwil, trosglwyddo technoleg a thwf economaidd, gan gyfeirio at yr Agenda Niwclear a’r ansicrwydd parhaus ynghylch gwaredu gwastraff ymbelydrol.

Dilynodd yr Athro Phil Jones, Pennaeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru, gyda chyflwyniad ynghylch ‘Adeiladu Dyfodol Cynaliadwy’ ac fe ddisgrifiodd gymwysiadau ymchwil o’r radd flaenaf yr Ysgol ym maes pensaernïaeth gynaliadwy ac adeiladau di-garbon. Yn ystod yr wythnos, ymunodd yr Athro Jones â thrafodaeth panel o dan arweiniad Alan Collins, Prif Gonswl Prydain, mewn cyfarfod brecwast - ‘Pensaernïaeth Gynaliadwy a Materion Amgylcheddol’ yng nghartref Prif Gonswl Prydain yn Efrog Newydd.

Yn ogystal, gwnaeth Seneddwr Talaith Massachusetts ymddangosiad annisgwyl gan siarad am ei gefndir Cymreig, ei gysylltiadau â’r gymuned Gymreig a’i hoffter o’r wlad.

Roedd y daith ddiweddaraf hon yn rhan o strategaeth ehangach i gynyddu cysylltiadau’r Brifysgol gyda’r Unol Daleithiau ac i fod yn fwy amlwg ymysg y cyhoedd, y dylanwadwyr a sefydliadau’r wlad. Cyd-deithiodd y Gyfarwyddwraig Strategol Datblygu, Louise Casella, a Chyfarwyddwr Adran y Cynddisgyblion a Datblygu, John Robertson, gyda’r Athrawon i’r Unol Daleithiau, er mwyn mynychu nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys dathliadau Dydd Gŵyl Dewi arbennig yn Boston.

Yn ystod yr ymweliad hwn â’r Unol Daleithiau, llofnododd Caerdydd eu cytundeb ffurfiol cyntaf gyda Phrifysgol Ivy League, sef Prifysgol Pensylfania.

Yn ogystal, bydd y Brifysgol yn cyfrannu at Ŵyl Folklife Smithsonian 2009, digwyddiad rhyngwladol blynyddol o dreftadaeth ddiwylliannol fyw, yn ystod yr wythnosau o amgylch gwyliau’r 4 Gorffennaf.

Trefnir y digwyddiad, fydd yn digwydd yn yr awyr agored ar Rodfa Genedlaethol yr Unol Daleithiau yn Washington, D.C., gan Ganolfan Folklife a Threftadaeth Diwylliannol y Sefydliad Smithsonian, a bydd ystod o ysgolion yn cymryd rhan gan gynnwys Ysgol y Gymraeg ac Ysgol Bensaernïaeth Cymru.