Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd yn traddodi prif ddarlith wyddonol yr Eisteddfod

09 Awst 2008

Mae darlithydd o Ysgol Fferylliaeth Cymru wedi traddodi darlith wyddonol fwyaf nodedig yr Eisteddfod.

Dywedodd Dr Arwyn Tomos Jones, uwch ddarlithydd mewn Bioleg Celloedd Molecwlar, wrth gynulleidfa bod ymchwil bôn-gelloedd yn hanfodol i’r posibilrwydd o ganfod gwellhad i rai o afiechydon mwyaf difrodus y wlad, fel canser, diabetes a chlefyd Parkinson, yn ogystal ag i helpu deall cyflyrau fel anffrwythlonder.

Trafododd rai o gyfrinachau rhyfeddol celloedd yn gyffredinol, a bôn-gelloedd yn arbennig, ynghyd â’r cwestiynau moesegol mawr sydd wedi’u codi yn sgil datblygiadau newydd mewn ymchwil bôn-gelloedd, ac yn benodol y statws a roddwyd i embryo sy’n cynnwys ychydig gelloedd yn unig.

Gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Wellcome, dywedodd Dr Jones bod buddion potensial yr ymchwil yn gwrthbwyso’r pryderon moesegol ynglŷn â defnyddio bôn-gelloedd embryonig. Hefyd, dywedodd y gall rhai o’r pryderon hyn leihau yn awr yn sgil datblygu technoleg bôn-gelloedd o oedolion, a allai fod yn ddewis arall i orfod defnyddio bôn-gelloedd embryonig ar gyfer y triniaethau hyn.

"Mae angen ymchwil fel hyn os ydym am symud y dechnoleg ymlaen i ddelio â chyflyrau eraill," esbonia Dr Jones. "Rwyf eisiau i bobl ddeall yn well beth sy’n digwydd a chael gwared ar rai o’u hofnau."

Fel rhan o’r ddarlith, trafododd hefyd gyfraniad yr Athro Syr Martin Evans at y maes ymchwil hwn, a sut yr helpodd yr ymchwil iddo ennill Gwobr Nobel am Feddygaeth 2007.

Dyfarnwyd Gwobr Pobl Ymddiriedolaeth Wellcome i Dr Arwyn Tomos Jones i drefnu arddangosfa bôn-gelloedd a gweithgareddau gwyddonol yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Tags