Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prifysgol Caerdydd Drwy’r Lens

27 Chwefror 2009

Mae detholiad syfrdanol o ffotograffau’n arddangos campws, gwaith, creadigrwydd a diwylliant y Brifysgol i’w gweld fel rhan o arddangosfa newydd.

Mae’r arddangosfa, Prifysgol Caerdydd Drwy’r Lens, a lansiwyd yn Oriel Viriamu Jones ddydd Gwener 27 Chwefror 2009, yn cynnwys enillwyr misol ac enillwyr prif wobr y gystadleuaeth ffotograffiaeth.

Yn rhan o ddathliadau Pen-blwydd y Brifysgol yn 125 oed yn 2008, denodd y gystadleuaeth dros 900 o ymgeiswyr ledled y byd mewn pedwar categori: Campws y Brifysgol, Fy Ngwaith, Bywyd Caerdydd a Defnyddiwch Eich Dychymyg.

Dewiswyd enillwyr gwobrau misol gan wahanol aelod o staff y Brifysgol bob mis, gyda’r Is-Ganghellor, Dr David Grant, yn dewis pedwar enillydd y gystadleuaeth gyfan. Cyhoeddodd Dr Grant enwau’r enillwyr a’u cyflwyno â’u gwobrau yn ystod lansiad yr arddangosfa.

Cormac West aeth â’r wobr gyntaf yn y categori Campws y Brifysgol, am ei lun o’r Prif Adeilad o dan awyr a oleuwyd yn anghredadwy. Enillodd Cormac gamera SLR digidol Nikon D40.

Enillydd y categori Fy Ngwaith oedd Dr Peter Brabham, o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, am ei hunanbortread yn Alpau’r Swistir. Gwobr y categori hwn oedd gliniadur lloeren Toshiba.

Rhoddwyd iPod Touch i Rachel Thomas am ei darlun buddugol o’r arcedau yng nghanol dinas Caerdydd yn y categori Bywyd Caerdydd.

Enillydd y categori Defnyddiwch eich Dychymyg oedd Richard Wood, o Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Gwybodaeth y Brifysgol, am ei lun o olion traed yn yr eira, a dynnwyd y tu allan i Eglwys Sant Ioan yng Nghaerdydd. Y wobr ar gyfer y categori hwn oedd £150 o dalebau Amazon.

Dywedodd Dr Grant: "Roedd safon ymgeiswyr y gystadleuaeth yn eithriadol o uchel. Roedd y sylw a roddwyd i gyfansoddiad a manylder y darlun yn anhygoel. Nid oedd dewis y ffotograff buddugol yn dasg hawdd. Llongyfarchiadau i bob un o’r pedwar a enillodd y brif wobr ac i’r enillwyr misol."

Mae arddangosfa Prifysgol Caerdydd Drwy’r Lens i’w gweld yn Oriel Viriamu Jones yn y Prif Adeilad. Mae’r darluniau buddugol hefyd yn rhan o lyfr a grëwyd yn arbennig i fynd gyda’r arddangosfa, a gellir ei weld a’i brynu yn www.caerdydd.ac.uk/125photobook.

Tags