Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hwb i dalent ifanc Tsieineaidd Caerdydd

05 Chwefror 2008

Mae Dinas Caerdydd yn dathlu 25 mlynedd o gysylltiadau gyda’i chyfeillddinas Tsieineaidd, Xiamen eleni.

Gan adeiladu ar gysylltiadau sefydledig rhwng Prifysgolion Caerdydd a Xiamen, llofnodwyd cytundeb y llynedd, gyda chefnogaeth Cyngor Caerdydd, i greu menter ysgoloriaeth newydd ar gyfer myfyrwyr Tsieineaidd addawol.

Mae’r cydweithrediad rhwng y Cyngor a’r Brifysgol yn galluogi i ddau fyfyriwr ôl-raddedig o Xiamen astudio yng Nghaerdydd. Caiff un myfyriwr ei noddi gan y ddau sefydliad, gyda’r ddau fyfyriwr yn derbyn ysgoloriaeth gwerth £2,000.

Yn unol â’r fenter, mae’r myfiwyr bwrsari cyntaf eisoes wedi cyrraedd Caerdydd. Mae Situ Yi, sy’n cael ei noddi gan y Brifysgol, yn astudio ar gyfer M.A. yn yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu. Mae Xu Shuting, sy’n cael ei noddi gan Gyngor Caerdydd, yn astudio ar gyfer MSc ym maes Adfywio yn yr Ysgol Cynllunio Trefol a Rhanbarthol.

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwraig Adran Datblygiadau Rhyngwladol y Brifysgol: "Mae yna nifer o amcanion mewn sefydlu’r ysgoloriaethau hyn, gan gynnwys codi proffil y Brifysgol yn Tsieina a gwella ein perthynas gyda Xiamen a Chyngor Caerdydd. Yn bwysicach na hynny, gobeithiwn adnabod y myfyrwyr sydd â’r potensial i gyrraedd safleoedd proffesiynol uwch yn Tsieina a galluogi iddynt ddangos eu talentau."

Mae’r Cyngor yn canolbwyntio ar fyfyrwyr sy’n astudio graddau ym maes economeg/busnes, cynllunio trefol a rhanbarthol ac adfywio.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Stephens, Aelod Gweithredol ar gyfer Datblygu Economaidd a Chyllid Cyngor Caerdydd: "Nid yn unig bydd y myfyrwyr yn ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod ar raddfa rhyngwladol, ond byddant hefyd yn gweithredu fel llysgenhadon pan fyddant yn dychwelyd i Tsieina. Yn sgil y cynnydd mewn cysylltiadau masnachu/buddsoddi gyda Tsieina mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau bod ystod o gyfleoedd ar gyfer cydweithio yn cael eu datblygu."

Mae’r fenter yn enghraifft arall o sut mae’r Brifysgol yn datblygu ei chysylltiadau cryf gyda Tsieina. Ddoe, gwelwyd lansiad Athrofa Confucius Caerdydd (dolen i’r stori) yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes. Bydd yr Athrofa’n dysgu ieithoedd a diwylliant Tsieineaidd i fusnesau, sefydliadau o’r sector gyhoeddus ac unigolion sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am Tsieina a datblygu perthnasau yno.

Cynhaliodd Awdurdod Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd Prifysgol Caerdydd (CSSA-Caerdydd) ddathliad o Flwyddyn Newydd Tsieineaidd 2008. Dechreuodd y digwyddiad am 20:08 pm i ddynodi’r flwyddyn 2008 a’r diwrnod pan fydd Gemau Olympaidd Beijing yn dechrau’n swyddogol yn yr haf (8 Awst). Cynhaliwyd perfformiadau Kong Fu, dawnsio a chanu traddodiadol, caligraffi a pipa (offeryn cerddorol Tsieineaidd traddodiadol). Yn ogystal, cododd y digwyddiad arian ar gyfer y bobl gafodd eu heffeithio gan drychineb eira rhanbarth Hunan ac Ysgol Tsieineaidd Caerdydd, sef Ysgol Sul breifat sy’n dysgu’r iaith Tsieineaidd i gymuned Caerdydd.