Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athrofeydd “eiriasboeth” newydd Caerdydd

17 Ionawr 2011

Keith Peters WEB

Yn ôl Syr Keith Peters, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol, bydd tri Sefydliad Ymchwil newydd Caerdydd yn denu talent aruthrol ac yn elwa Cymru, y DU a gweddill y byd.

Cyflwynodd Syr Keith yr araith gyweirnod wrth i’r Brifysgol lansio’i buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn y tri Sefydliad – y Sefydliad Ymchwil i Fôn-gelloedd Canser, y Sefydliad Ymchwil i Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy.

Graddiodd Syr Keith ei hun o Ysgol Feddygaeth Genedlaethol Cymru, ac mae’n gyn-Athro Ffiseg Brenhinol Prifysgol Caergrawnt. Mae ei ddiddordebau ymchwil personol yn ymwneud ag imiwnoleg clefydau arennol a fasgwlaidd.

Yn y lansiad, siaradodd Syr Keith am yr heriau gwyddonol byd-eang y bydd y Sefydliadau yn mynd i’r afael â nhw ym meysydd canser, iechyd meddwl a chynaliadwyedd. Yn ogystal, fe wnaeth gysylltiad rhwng y Sefydliadau ac unedau ymchwil arloesol a gwyddonwyr eraill sy’n rhan o hanes Caerdydd. Talodd deyrnged benodol i’r diweddar Athro Archie Cochrane, gan ei ddisgrifio fel "person a newidiodd y ffordd rydym ni’n meddwl am feddygaeth".

Dywedodd Syr Keith y bydd y tri Sefydliad yn "eiriasboeth" a bydd y gwres y byddant yn ei gynhyrchu yn lledaenu ac yn elwa’r cymunedau sy’n eu hamgylchynu. Dywedodd bod gweithgareddau Caerdydd yn hollbwysig i greu gweithlu gwybodus tu hwnt ac i gynhyrchu syniadau newydd i fusnes a diwydiant. Bydd creu’r Sefydliadau yn gwasanaethu Cymru trwy ddenu a chadw "pobl â gallu anhygoel".

The European Cancer Stem Cell Research Institute
Neuroscience & Mental Health Research Institute
Sustainable Places Research Institute