Skip to content
Skip to navigation menu

English

Datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr

26 Tachwedd 2008

Mae’r Brifysgol wedi datgan ei hymroddiad i strategaeth genedlaethol ar ddatblygu staff ymchwil gyda chynhadledd diwrnod cyfan ar yrfaoedd ymchwilwyr.

Anerchwyd y Gynhadledd Staff Ymchwil, a gynhaliwyd yn Neuadd Dinas Caerdydd, gan yr Athro Syr Ivor Crewe, cadeirydd y grŵp llywio gweithredu ar gyfer y cytundeb cenedlaethol newydd i gefnogi datblygu gyrfaoedd ymchwilwyr.

Dywedodd Syr Ivor wrth y gynulleidfa fod y cytundeb yn seiliedig ar egwyddorion recriwtio a chadw’r ymchwilwyr gorau, gan gydnabod a gwerthfawrogi eu gwaith a chynnig cefnogaeth a datblygiad gyrfa iddynt.

Ychwanegodd: "Hefyd, mae gan ymchwilwyr gyfrifoldeb eu hunain i chwilio am gyfle i ehangu eu sgiliau. Yma yng Nghaerdydd mae’n amlwg bod sawl cyfle i wneud hynny."

Pwysleisiodd yr Athro Terry Rees, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil Prifysgol Caerdydd, bwysigrwydd gweithredu’r cytundeb yn effeithiol a soniodd am yr egwyddorion hynny yn y cytundeb sydd eisoes wedi eu hintegreiddio i mewn i strwythurau’r Brifysgol. Maent yn cael eu hymgorffori hefyd yn hyfforddiant rheolwyr ymchwil, ac mae’r ymwybyddiaeth ohonynt yn uwch felly ymhlith staff uwch yr Ysgol a phrif ymchwilwyr.

Yn ystod y dydd, cymerodd ymchwilwyr ran mewn sesiynau ar gysylltiadau gyda phrif ymchwilwyr, rhwydweithiau staff ymchwil, a rheoli eu gyrfaoedd.

Cewch fwy o wybodaeth ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer staff ymchwil ar: www.cf.ac.uk/researchstaff.