Skip to content
Skip to navigation menu

English

Etholiad Carwyn Jones

04 Rhagfyr 2009

Carwyn Jones AC gydag Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David GrantCarwyn Jones AC gydag Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant

Arweiniodd Is-Ganghellor y Brifysgol, Dr David Grant, y llongyfarchiadau i Carwyn Jones AC yn dilyn ei etholiad fel arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Dr David Grant: "Ar ran holl staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, rwy’n llongyfarch Carwyn Jones ar ei etholiad fel arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru.

"Fel arweinydd plaid wleidyddol fwyaf y Cynulliad, rydym yn edrych ymlaen at ei etholiad fel Prif Weinidog newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru gyda hyn. Fel Prif Weinidog rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau dyfodol cryf, egnïol a sicr i Addysg Uwch yng Nghymru.

"Fel cyn diwtor ar ein Cwrs Galwedigaethol Bar Ysgol y Gyfraith, ac ymwelydd cyson â’r Brifysgol, mae eisoes yn ymwybodol iawn o’n hadnoddau, addysgu ac ymchwil gwych.

"Gobeithiwn estyn gwahoddiadau yn y dyfodol i’r Prif Weinidog i ymweld a thrafod yr ymchwil ddi-ail a wneir ar draws y Brifysgol."

Ym mis Mai, rhoddodd ddarlith flynyddol glodfawr Ewan Davies yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd ac ym Mehefin fe ymwelodd ag Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr i ddysgu mwy am ymchwil y Brifysgol sy’n gymorth i ateb cwestiynau mawr amgylcheddol gan gynnwys newid byd-eang, archwilio adnoddau naturiol ac esblygiad y Ddaear.

Mae’r Is-Ganghellor hefyd wedi achub ar y cyfle i dalu gwrogaeth i’r cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan. Ychwanegodd Dr Grant: "Profodd Rhodri Morgan, yn ystod ei gyfnod fel Prif Weinidog, ei fod yn ddadleuwr arweiniol dros Addysg Uwch yng Nghymru.

"Fel ymwelydd cyson â’r Brifysgol, rydym yn arbennig o falch o’r gydberthynas ardderchog a’r berthynas waith gyd-fanteisiol a sefydlodd y Brifysgol gydag ef. Mae ei gefnogaeth i’r ymchwil ddi-ail a wnawn ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhywbeth yr ydym yn hynod o falch ohono."