Skip to content
Skip to navigation menu

English

Partneriaeth y Sefydliad Catalyddu ar waith

31 Ionawr 2014

 Chemistry Image web

Bydd partneriaeth newydd a lansiwyd heddiw yn cysylltu gwyddoniaeth flaenllaw yng Nghaerdydd â byd busnes.

Mae’r Ysgol Cemeg wedi ymuno â’r Knowledge Centre for Materials Chemistry (KCMC), gan helpu arbenigwyr sy’n gweithio ar gemeg deunyddiau cymhwysol i greu cysylltiadau agosach â busnesau ledled y Deyrnas Unedig a thu hwnt

Diben y cydweithrediad yw dod â gwaith Caerdydd ar gemeg deunyddiau a gwyddoniaeth gatalyddu yn agosach i arweinwyr y diwydiant, dylunwyr cynhyrchion a datblygwyr.

Mae’r bartneriaeth, a ariennir trwy’r Bwrdd Strategaeth Technoleg, yn canolbwyntio ar Sefydliad Catalyddu Prifysgol Caerdydd, sydd â hanes cryf o gydweithredu â diwydiant. Bydd y Sefydliad Catalyddu’n arwain partneriaeth Caerdydd gyda KCMC.

Mae datblygiadau yn y blynyddoedd diweddar wedi gweld mwy na £10 miliwn yn cael ei buddsoddi mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf yn yr Ysgol Cemeg i gefnogi ymchwil yn y gwyddorau cemegol.

Mae catalyddu wrth wraidd llawer o brosesau cemegol, o’r labordy ymchwil academaidd trwy systemau byw i’r adweithydd diwydiannol ar raddfa fawr. Mae Sefydliad Catalyddu Caerdydd yn arbenigo mewn defnyddio catalyddu’n ofalus i wneud prosesau diwydiannol yn gyflymach, yn lanach ac yn fwy cynaliadwy.

Croesawyd y cydweithrediad gan yr Athro Rudolph Allemann, Pennaeth Ysgol Cemeg Caerdydd: "Mae’r bartneriaeth newydd hon yn cydnabod cyfraniad Cemeg at ymchwil dechnolegol berthnasol, a bydd yn rhoi cyfleoedd i’r Ysgol gael effaith mewn meysydd cymhwyso sy’n newydd i ni."

Ychwanegodd yr Athro Graham Hutchings, Pennaeth Sefydliad Catalyddu Caerdydd: "Mae mwy o gydweithredu sy’n dwyn ynghyd prifysgolion a sefydliadau ymchwil mewn cydlifiad pwerus â diwydiant yn gam hollbwysig tuag at fantais dechnegol a chystadleuol wrth gymhwyso deunyddiau datblygedig a newydd. Rydym yn falch iawn o gyfrannu galluoedd nodedig Caerdydd at bartneriaeth â rôl gynyddol KCMC yng nghyd-destun arloesedd y Deyrnas Unedig."

O 2009 i 2013, cyflawnodd KCMC brosiectau arloesi cydweithredol o fwy na 500 o ymgysylltiadau â diwydiant a oedd yn werth £13.6 miliwn.

Dolenni cysylltiedig

Sefydliad Catalyddu Caerdydd 

Knowledge Centre for Materials Chemistry  

I gael rhagor o wybodaeth am waith Sefydliad Catalyddu Caerdydd, cysylltwch â’r Athro Graham Hutchings neu’r Athro Stanislaw Golunski