Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu 100 mlynedd o ddatblygiadau meddygol newydd

12 Mehefin 2013

MRC logo 2Bydd canolfan DU gyntaf y Brifysgol, sy’n ymroddedig i fanteisio ar y chwyldro genynnol at ddibenion ymchwilio i anhwylderau meddwl, yn agor ei drysau i’r cyhoedd (dydd Iau 20 Mehefin). Mae’n rhan o ddathlu 100 mlynedd o wyddoniaeth a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) sydd wedi arbed bywydau.

Mae Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol MRC, sydd yn yr Ysgol Feddygaeth, yn arwain ymchwil i anhwylderau meddwl gan ddod â gwyddonwyr y Brifysgol ynghyd sy’n arbenigo mewn deall salwch meddwl fel sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol, anhwylderau dirywiol ar yr ymennydd fel Alzheimer, Huntington a Parkinson; yn ogystal ag anhwylderau datblygiadol fel dyslecsia ac iselder yn ystod plentyndod.

I ddathlu 100 mlynedd o wyddoniaeth sy’n achub bywydau, mae canolfannau’r MRC ledled y DU yn agor eu drysau – drwy wahodd y cyhoedd i mewn neu fynd â’u gwyddoniaeth allan i gymunedau lleol – i arddangos eu gwaith.

Cynhelir amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau, trafodaethau, arbrofion ac arddangosiadau heddiw ac yn ystod y pythefnos nesaf i adrodd hanes cudd gwelliannau iechyd drwy’r MRC a chyflwyno’r gwyddonwyr hynod sydd y tu ôl i’r holl waith.

Bydd y Ganolfan MRC yn cynnal digwyddiad cyhoeddus am ddim yn Narlithfa Julian Hodge y Brifysgol i ddathlu llwyddiannau aelodau yn ystod y 23 blynedd er i’r MRC ddechrau ariannu geneteg seiciatryddol yng Nghaerdydd ac ers sefydlu’r Ganolfan MRC benodedig yn 2009.

MRC-logoMeddai Cyfarwyddwr Canolfan yr MRC, yr Athro Mike Owen: "Mae Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol MRC wedi gwneud datblygiadau hollbwysig yn ein dealltwriaeth o nifer o anhwylderau gan gynnwys sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, ADHD a chlefyd Alzheimer.

"Bydd y digwyddiad cyhoeddus hwn yn rhoi’r cyfle i’n gwesteion glywed ein gwyddonwyr yn siarad yn ogystal ag am brofiadau rhai sydd wedi cymryd rhan yn ein hymchwil."

Bydd cyfle i rwydweithio ar ôl y prif ddigwyddiad hefyd, lle gall gwesteion siarad gyda’n grwpiau ymchwil am eu gwaith, eu cyflawniadau a’u nodau ar gyfer y dyfodol.

I gael mwy o wybodaeth ac i gadw eich lle, ewch i: www.medicine.caerdydd.ac.uk/event/mrc-centenary-event/

Dolenni cysylltiedig

Canolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatryddol MRC  

Yr Ysgol Feddygaeth