Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu Rhagoriaeth

05 Rhagfyr 2013

Celebrating Excellence Awards 2 _web

Mae cyflawniadau ac ymroddiad staff Prifysgol Caerdydd wedi’u cydnabod yn y Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol.

Dyma ail flwyddyn y gwobrau, sy’n cynrychioli gwerthfawrogiad y Brifysgol o staff sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol ac sy’n cael eu cydnabod am fynd y tu hwnt i’w dyletswyddau.

Cafodd dros 100 o aelodau’r staff eu henwebu eleni, gan gynrychioli’r lefel uchaf o ymdrech, rhagoriaeth, arloesedd ac arfer gorau.

Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo’r wythnos ddiwethaf. Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure: "Mae’r digwyddiad hwn yn dathlu cyflawniadau eithriadol staff ar draws y Brifysgol. Mae’r rhai a enwebwyd wedi’u cydnabod gan eu cydweithwyr am gyfrannu at lwyddiant ein sefydliad, ac maent wedi gwneud hynny i raddau eithriadol.

"Rwy’n estyn fy llongyfarchiadau diffuant i’r holl enillwyr a therfynwyr. Dylent fod yn falch iawn o’u cyflawniadau ac rydym yn ddiolchgar am bopeth y maent wedi ei gyfrannu i’r Brifysgol."

Y rhestr lawn o’r enillwyr:

Gwobr Seren sy’n Codi – Dr Gemma Whatling, Ysgol Peirianneg

Gwobr Rhagoriaeth Barhaus – Matthew Williamson, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Gwobr Cyflawniad Gydol Oes – Dr Sara Delamont, Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfraniad Neilltuol i’r Gymuned neu’r Amgylchedd - Dr Dan Rogers, Ysgol Peirianneg

Cyfoethogi Profiad Myfyrwyr mewn modd Eithriadol Neil Coles, Gwasanaethau Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagoriaeth mewn Addysgu – Dr Jon Anderson, Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth

Rhagoriaeth mewn Ymchwil – Yr Athro Stijn Smismans, Ysgol y Gyfraith Caerdydd

Cyfraniad Eithriadol i Weithgareddau Rhyngwladol y Brifysgol– Yr Athro Andrew Quantock, Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Cyfraniad Eithriadol i Arloesedd ac Ymgysylltu – Yr Athro Jenny Kitzinger, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol

Cefnogaeth Eithriadol i’r Brifysgol – Tîm Cyfryngau Cymdeithasol, Cyfryngau Digidol a Marchnata Gwasanaeth Llyfrgell y Brifysgol

Cyfraniad Eithriadol i Arweinyddiaeth – Yr Athro Gary Baxter, Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol a’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg  

Gwobr Syr Herbert Duthie ar gyfer Datblygiad Staff – Sarah Ingram, Gwasanaethau Myfyrwyr

Gwobr William O’Grady i Dechnegwyr – Adrian Crabb, Ystadau

Gwobr yr Is-Ganghellor am Gyfraniad Eithriadol i’r Brifysgol – Y Tîm Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, gan gynnwys staff y Gwasanaethau Gwybodaeth, Cynllunio ac Adnoddau Dynol

Dolenni Cysylltiedig

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth