Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth – cyfle olaf i enwebu

14 Awst 2013

Celebrating Excellence Awards 2 _web

Wedi’u sefydlu llynedd, mae’r Gwobrau yn dathlu cyfraniad aelodau o gymuned Caerdydd sy’n mynd y tu hwnt i ofynion eu dyletswyddau ac sy’n dangos ymrwymiad eithriadol i’r Brifysgol.

Bwriad 14 categori’r gwobrau yw bod yn agored ac yn gynhwysol a chydnabod amrywiaeth yr hyn y mae unigolion a thimau ledled y Brifysgol wedi’i gyflawni.

Gall unrhyw un sy’n aelod o staff ar hyn o bryd enwebu grŵp neu aelod o staff i dderbyn gwobr, a chewch eich annog i ystyried enwebu unigolion, timau neu hyd yn oed Ysgolion/Cyfarwyddiaethau/Adrannau llawn sy’n haeddu cydnabyddiaeth yn eich barn chi.

Ceir manylion llawn categorïau’r Gwobrau, a’r broses enwebu a dyfarnu, ar wefan Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth yma.

Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 16 Awst.

Anrhydeddir yr enillwyr yn seremoni Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth ym mis Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Gwobrau, anfonwch e-bost i CelebratingExcellenceAwards@cardiff.ac.uk