Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth 2013

03 Mehefin 2013

Celebrating Excellence Awards_web

A ydych chi’n adnabod unigolyn neu grŵp o staff sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i’w dyletswydd a dangos cyfraniad ac ymrwymiad neilltuol i Brifysgol Caerdydd? Os felly, beth am eu henwebu am Wobrau Dathlu Rhagoriaeth eleni.

Bwriad 14 categori’r gwobrau yw bod yn agored ac yn gynhwysol a chydnabod amrywiaeth yr hyn y mae unigolion a thimau ledled y Brifysgol wedi’i gyflawni.

Gall unrhyw un sy’n aelod o staff ar hyn o bryd enwebu grŵp neu aelod o staff i dderbyn gwobr, a chewch eich annog i ystyried enwebu unigolion, timau neu hyd yn oed Ysgolion/Cyfarwyddiaethau/Adrannau llawn sy’n haeddu cydnabyddiaeth yn eich barn chi.

Ceir manylion llawn categorïau’r Gwobrau, a’r broses enwebu a dyfarnu, ar wefan Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth yma.

Rhaid derbyn enwebiadau erbyn 26 Gorffennaf 2013.

Anrhydeddir yr enillwyr yn seremoni Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth ym mis Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Gwobrau, anfonwch e-bost i CelebratingExcellenceAwards@cardiff.ac.uk