Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

27 Chwefror 2009

Bydd Prifysgol Caerdydd yn nodi Dydd Gŵyl Dewi gyda darlith gyhoeddus bwysig yn edrych ar sut mae chwalfa datganoli’r 1970au - a symboleiddwyd yn anad dim gan y bleidlais Na ysgubol yn y refferendwm a gynhaliwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi yn 1979 - yn parhau i fwrw ei chysgod dros fywyd gwleidyddol cyfoes yng Nghymru.

Caiff darlith gyhoeddus flynyddol Dydd Gŵyl Dewi 2009, a gynhelir gan Ganolfan Llywodraethu Cymru’r Brifysgol, ei thraddodi gan y Cyfarwyddwr newydd, Richard Wyn Jones.

Bydd y ddarlith, yn dwyn y teitl ‘Yng nghysgod ’79: Effaith Barhaus Chwalfa Datganoli’r 1970au’, yn nodi 30 mlynedd er y refferendwm cyntaf ar ddatganoli. Bydd Richard Wyn Jones yn dadlau bod trafodaeth ar ddatganoli’r 1970au a’r bleidlais Na anferth yn parhau i effeithio ar wleidyddiaeth Cymru, er gwaethaf yr holl ddatblygu cyfansoddiadol ynghylch sefydlu Cynulliad Cenedlaethol i Gymru a’r symudiad enfawr o ran agwedd y cyhoedd sydd wedi digwydd yn ystod yr un cyfnod.

Cynhelir y ddarlith ar Ddydd Mawrth 3 Mawrth ac mae’n agored i aelodau’r cyhoedd. Bydd derbyniad am 5.30 cyn y brif ddarlith am 6.30 ym mhrif ddarlithfa’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Heol y Maendy, Cathays.

Wrth siarad cyn y ddarlith, dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethu Cymru, Richard Wyn Jones: "Mae darlith flynyddol Canolfan Llywodraethu Cymru’n brif ddigwyddiad yng nghalendr gwleidyddol Cymru ac yn gyfle i Brifysgol Caerdydd gyfarwyddo ac arwain y ddadl ar y materion allweddol sy’n effeithio ar fywyd gwleidyddol yng Nghymru.

"Gyda Dydd Gŵyl Dewi eleni’n nodi 30 mlynedd er y refferendwm cyntaf ar ddatganoli, mae’n adeg briodol i edrych yn ôl ac ystyried yr hyn sydd wedi newid ers hynny – yn ogystal â’r hyn sydd wedi aros yr un fath. Fy marn i yw bod y 1970au’n gyffredinol, a 1979 yn enwedig, yn parhau i fwrw cysgod hir iawn."

Erbyn hyn yn eu nawfed flwyddyn, traddodwyd darlithoedd Dydd Gŵyl Dewi Canolfan Llywodraeth Cymru blaenorol gan arbenigwyr blaenllaw ar ddatganoli, yn ogystal â ffigyrau gwleidyddol pwysicaf Cymru, gan gynnwys Ysgrifennydd Gwladol Cymru Paul Murphy AS, Y Prif Weinidog, Rhodri Morgan AC, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Nick Bourne AC, a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu gysylltu â Chanolfan Llywodraethu Cymru drwy ffonio 029 208 74885 neu anfon e-bost at: WalesGovernanceCentre@caerdydd.ac.uk er mwyn sicrhau lle.

Bydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol hefyd yn nodi Dydd Gwyl Dewi gyda darlith gyhoeddus. Bydd yr Athro Mark Drakeford, Cynghorydd Arbennig y Prif Weinidog, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol yn ystyried y berthynas rhwng datganoli a’r wladwriaeth les.

Cynhelir y ddarlith ar Ddydd Mercher 4 Mawrth rhwng 4.00-5.00 pm yn ystafell 1.63 Adeilad Morgannwg. Mae’r ddarlith yn agored i bawb ond cadarnhewch le drwy gysylltu â Sian Faire ar 029 2087 4983 neu drwy anfon e-bost at: fairese@caerdydd.ac.uk