Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

28 Chwefror 2011

Welsh flag

Gall oedolion yng Nghaerdydd ddathlu Dydd Gŵyl Dewi drwy ddysgu Cymraeg mewn dwy sesiwn flasu am ddim a drefnir gan y Brifysgol.

Bydd y sesiynau a drefnir gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, sy’n rhan o Ysgol y Gymraeg, yn digwydd yn llyfrgell yr Ais yng nghanol y ddinas ac fe’u trefnir ar y cyd â gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd yr orymdaith, sydd bellach yn ei hwythfed flwyddyn, yn cychwyn o Neuadd y Ddinas tua 12.30pm ar 1 Mawrth ac yn gorffen yn ardal yr Ais o’r ddinas. Bydd cannoedd o blant ysgol wedi’u gwisgo mewn gwisgoedd cenedlaethol neu grysau rygbi Cymru yn cymryd rhan a disgwylir y bydd ymwelwyr a gweithwyr swyddfa yn gwylio ar ochrau’r strydoedd.

Cynhelir y ddwy sesiwn flasu, sy’n para am 45 munud yr un, yn y llyfrgell a byddant yn cychwyn am 12pm ac 1pm tra bo’r orymdaith yn ymgynnull y tu allan. Bydd y Ganolfan yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi hefyd drwy gychwyn cwrs Cymraeg i ddechreuwyr yn Siop Wybodaeth Buzz yn Grangetown.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y sesiwn flasu am ddim yn yr Ais gofrestru ymlaen llaw neu ddod i’r llyfrgell ar Ddydd Gŵyl Dewi.

I gofrestru ar gyfer y cwrs a gynhelir yn Siop Wybodaeth Buzz yn Grangetown, cysylltwch â’r Ganolfan drwy ffonio 02920 874 710 neu ewch i www.learnwelsh.co.uk

Dolenni perthnasol

 

Tags