Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu cyhoeddiadau staff

30 Ionawr 2014

Welsh book launch_web

Bydd yr Ysgol y Gymraeg yn lansio cyhoeddiadau diweddaraf y staff, nos Lun 3 Chwefror 2014 am 6.00pm yn Siambr y Cyngor yng nghwmni’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas CG AC.

Bydd naw cyfrol yn cael eu lansio, ynghyd ac un gwefan sef ffrwyth ymchwil Dr Dylan Foster Evans, Dr Jeremy Evas, Dr Diana Luft, Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Dr Rhiannon Marks a’r Athro Colin Williams.

Bydd y noson yn gyfle i’r awduron eu hunain, cyfeillion yr Ysgol a chyhoeddwyr y cyfrolau i gydnabod ffrwyth llafur blynyddoedd o waith caled. Fe fydd copïau o rai o’r cyfrolau ar werth ar y noson.

Dyma’r cyhoeddiadau sy’n cael eu lansio:

Evas, J. 2013. The Welsh language in the digital age - Y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol. Papur Gwaith. Berlin: META-NET.

Foster Evans, D., Lewis, B. J. & Parry Owen, A. gol. 2013. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru.

Mac-Giolla Chriost, D. 2013. Welsh writing, political action and incarceration: Branwen's starling. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mac-Giolla Chriost, D. 2012. Jailtacht: the Irish language, symbolic power and political violence in Northern Ireland, 1972-2008. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Marks, R. 2013. 'Pe gallwn, mi luniwn lythyr': golwg ar waith Menna Elfyn. Y Meddwl ar Dychymyg Cymreig. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.

O'Flatharta, P., Sandberg, S. & Williams, C. 2014. From act to action: language legislation in Finland, Ireland and Wales. Adroddiad Prosiect. Dublin: Fiontar.

Thomas, H  a Williams, C. 2013 Parents, Personalities and Power: Welsh medium schools in South East Wales. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Williams, C. 2014. Language law and policy. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.

Williams, C. 2013. Minority language promotion, protection and regulation: the mask of piety. Language and Globalization. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Diana Luft - http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/

Am ragor o fanylion am y lansiad cysylltwch â Lois Roberts, Ysgol y Gymraeg. Robertslm2@caerdydd.ac.uk / 02920 870637.

Dolenni perthnasol

Yr Ysgol Gymraeg