Skip to content
Skip to navigation menu

English

Nyrsio yng Nghymru ar y blaen

09 Ebrill 2008

ynhaliwyd seremoni Cyflwyno Siarter i ddathlu mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU a’r drydedd yn Ewrop i gael ei derbyn i gymdeithas anrhydedd sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn nyrsio.

Gweithiodd yr Athro Emeritws Ann Tucker, cyn Bennaeth Ysgol Nyrsio’r Brifysgol, ar y cyd â’r Athro Joy Merrell o Brifysgol Abertawe, am chwe blynedd i gronni catalog o dystiolaeth am ragoriaeth nyrsio yng Nghymru.

O ganlyniad i’w gwaith, cafodd Cymru ei Siarter fel Pennod o’r Gymdeithas Anrhydedd Nyrsio, Sigma Theta Tau Rhyngwladol mewn seremoni a gynhaliwyd yn Abertawe yn ddiweddar.

Mae’r Bennod newydd, a elwir yn Upsilon Xi yn rhoi cyfle i nyrsus o Gymru gyfan fod yn rhan o gymuned fyd-eang o arweinyddion nyrsio.

Dyfernir aelodaeth o Sigma Theta Tau i nyrsus sydd wedi rhagori’n academaidd, yn ogystal ag i’r rhai sydd wedi gwneud cyfraniadau nodedig i nyrsio.

Mae’r Gymdeithas yn annog a chefnogi datblygu proffesiynol mewn nyrsio ac yn hyrwyddo’n weithredol agweddau ar ysgolheictod, arweinyddiaeth, creadigrwydd ac ymrwymiad i nyrsio fel datganiadau cenhadaeth allweddol i’w haelodau.

Dywedodd yr Athro Emeritws Ann Tucker o Brifysgol Caerdydd: "Dyma roi Cymru ar y blaen a bydd yn cynnig cyfle enfawr i nyrsus a nyrsio gael cydnabod eu cyflawniadau fel rhan o’r gymdeithas glodfawr hon."

Tags