Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant mewn Astudiaethau Celtaidd

13 Mai 2011

Welsh flag painted on face

Mae rhagolygon rhagorol i raddedigion, boddhad myfyrwyr a safonau derbyn manwl wedi rhoi Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd ar y blaen i’w chymheiriaid yn y DU mewn arolwg cenedlaethol.

Rhoddwyd Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd ar y brig ar gyfer Astudiaethau Celtaidd yn y DU am yr ail flwyddyn yn olynol, yn The Complete University Guide.

Er mwyn llunio ei dabl, mae’r canllaw’n cymharu pob prifysgol yn y DU, ar sail boddhad myfyrwyr, asesu ymchwil, safonau mynediad a rhagolygon myfyrwyr, gan ddefnyddio data sy’n cynnwys Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr.

Dywedodd yr Athro Sioned Davies, Pennaeth Ysgol y Gymraeg: "Rwy’n falch iawn â’n safle ar frig tabl y gynghrair am yr ail flwyddyn yn olynol – mae’n adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad staff yn yr Ysgol. Yr hyn sy’n arbennig o foddhaus yw’r sgôr uchel iawn ar gyfer ‘safonau mynediad’ – rydym wedi codi ein gofynion mynediad bob blwyddyn ac, erbyn hyn, rydym yn denu’r myfyrwyr gorau oll yn y wlad, gan gynnig her a rhaglen radd gyffrous iddynt.

"Caiff perthnasedd ein darpariaeth ei adlewyrchu mewn sgôr uchel arall ar gyfer ‘rhagolygon graddedigion’, gan ddangos bod gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn bodloni anghenion y gweithlu presennol. Yn ogystal â darparu ystod o sgiliau penodol a throsglwyddadwy i fyfyrwyr, mae pob un o’n myfyrwyr blwyddyn olaf yn gwneud cyfnod o brofiad gwaith, gan roi mantais iddynt yn y farchnad swyddi; yn wir, mae llawer o’n myfyrwyr wedi cael swyddi parhaol yn y sefydliadau y gwnaethant ymweld â nhw yn israddedigion."

Yn ogystal â modiwlau ieithyddol a llenyddol craidd, mae’r rhaglen i is-raddedigion yn cynnwys ystod eang o opsiynau mewn meysydd fel cynllunio iaith, cyfieithu proffesiynol, llenyddiaeth i blant, Cymraeg i oedolion, ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth teithio, amlddiwylliannaeth, gwleidyddiaeth a phropaganda, ac ieithyddiaeth gymdeithasol Gwyddeleg. Nod yr Ysgol yw cynnig cynllun gradd i fyfyrwyr sydd nid yn unig o’r ansawdd academaidd gorau, ond sy’n berthnasol yng Nghymru gyfoes hefyd.

Mae llawer o raddedigion wedi symud ymlaen i ddilyn gyrfaoedd mewn addysg, y cyfryngau, cyfieithu a chysylltiadau cyhoeddus, ac mae eraill wedi dilyn astudiaethau ôl-raddedig.

Dolenni perthnasol

 

Tags