Skip to content
Skip to navigation menu

English

Heriau’r newid yn yr hinsawdd

17 Mawrth 2010

Antarctic Coast

Bydd un o wyddonwyr amlycaf Cymru a chyn gyd-gadeirydd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) yn rhoi prif anerchiad ar gynhesu byd-eang yn y Brifysgol.

Bydd Syr John Houghton FRS CBE yn rhoi’r ddarlith agoriadol i Gonsortiwm Newid yn yr Hinsawdd Cymru (C3W), sef menter Cymru gyfan gwerth £4M, sy’n dod â gwyddonwyr naturiol a chymdeithasol ar draws y Brifysgol a thu hwnt at ei gilydd i astudio effaith newid yn yr hinsawdd.

Ynghyd â mynd i’r afael â’r heriau mae newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang yn eu cyflwyno i wyddonwyr a gwneuthurwyr polisi, bydd Syr John yn amlygu effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gymunedau byd-eang.

Cydnabuwyd Syr John gan nifer o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys Gwobr Heddwch Nobel fel rhan o ddirprwyaeth yr IPCC. Fe oedd awdur tri adroddiad cyntaf yr IPCC a fu’n allweddol mewn hysbysu polisi byd-eang mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd. Yn ogystal, sefydlodd Syr John Ganolfan Hadley ar gyfer Rhagfynegi’r Hinsawdd ac Ymchwil - sy’n cael ei hystyried yn ganolfan arweiniol o ragoriaeth wyddonol.

Dywedodd yr Athro Nick Pidgeon, yr Ysgol Seicoleg ac aelod o C3W : "Mae lansio consortiwm C3W yn dod â chyfle unigryw a chyffrous i wyddonwyr naturiol a chymdeithasol ledled Cymru a Chaerdydd i gydweithio ar ystod o bolisïau a materion gwyddoniaeth hinsawdd sydd o bwys hanfodol yng nghyd-destun llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru."

Cyhoeddwyd C3W yn 2009 ac mae ganddi ddau nod cynhwysfawr: i wella ein dealltwriaeth sylfaenol o achosion, natur, amseriad a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd ar amgylchedd planed y ddaear ac ar ddynoliaeth, ac i ailffurfio ymchwil yr hinsawdd yng Nghymru fel canolfan ragoriaeth ar lwyfan y byd.

Mae Caerdydd yn ymuno â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, ac Abertawe ar gyfer y Consortiwm. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ynghyd â chymorth ychwanegol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a buddsoddiad sylweddol gan y pedair prifysgol.

Llwyfennir y ddarlith ar y cyd gan Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr a’r Ysgol Seicoleg. Fe’i cynhelir ar ddydd Iau 25 Mawrth 2010 ac mae’n rhan o nifer o ddigwyddiadau ar y diwrnod hwnnw i ddathlu lansiad swyddogol C3W. Mae’n dechrau am 6.00pm yn Narlithfa Wallace, Y Prif Adeilad, gyda derbyniad o 5.15pm yn Siambrau’r Cyngor, Y Prif Adeilad.