Skip to content
Skip to navigation menu

English

Academi Gwyddorau Tsieina yn ymweld â’r Brifysgol

17 Mehefin 2011

CAS WEBYr Is-Ganghellor, Dr David Grant, gyda Mr Ding Li, Cyfarwyddwr Cyffredinol Canolfan Goruchwylio ac Archwilio Academi Gwyddorau Tsieina, a Mr Jianguo Wu o’r Ganolfan Weinyddu

Mae Academi Gwyddorau Tsieina, sy’n sefydliad academaidd ac ymchwil a datblygu blaenllaw, wedi dewis y Brifysgol fel ei hunig gyrchfan yng Nghymru fel rhan o daith o gwmpas labordai a sefydliadau gwyddonol gorau’r DU.

Croesawodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant, y ddirprwyaeth lefel uchel o 20 uwch swyddog gan gynnwys Mr Ding Li, Cyfarwyddwr Cyffredinol Canolfan Goruchwylio ac Archwilio Academi Gwyddorau Tsieina, a Mr Jianguo Wu o’r Ganolfan Weinyddu.

Daeth gwyddonwyr o rai o 200 o sefydliadau’r Academi a labordai cenedlaethol allweddol yr Academi sydd wedi’u lleoli ledled y wlad. Roedd yr ymweliad yn gyfle iddynt ddysgu am gwmpas ymchwil a datblygu gwyddonol mewn addysg uwch yn y DU, ac i rannu arferion gorau o ran datblygu talent wyddonol ac ysgogi arloesedd.

Yng Nghaerdydd, clywsant am y ffordd y mae’r Brifysgol yn rheoli ei chanolfan wyddonol a’i hymchwilwyr a bu taith o gwmpas rhai o labordai arloesol yr Ysgol Cemeg, sydd wedi gwella proffil ymchwil y Brifysgol ymhlith rhai o staff mwyaf dylanwadol yr Academi.

Bu’r Athro Syr Martin Evans, Llywydd y Brifysgol ac enillydd Gwobr Nobel am Feddygaeth yn 2007, yn annerch y grŵp dros ginio. Hefyd yn bresennol oedd Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, Dr John Harries, Gary Davies, Pennaeth Materion Ewropeaidd ac Allanol, a Dr Ron Loveland, Cyfarwyddwr Ynni a Diwydiant Cynaliadwy Cymru o Lywodraeth Cymru.

Roedd cyrchfannau eraill y bu’r Academi’n ymweld â nhw’n cynnwys Labordy Cavendish ym Mhrifysgol Caergrawnt, Sefydliad Roslyn ym Mhrifysgol Caeredin, yr Adran Arloesi a Sgiliau, y Gymdeithas Frenhinol a’r Labordy Ffisegol Cenedlaethol.