Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

30 Ionawr 2009

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd, gan weithio ar y cyd â Chymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd Prifysgol Caerdydd, wedi rhoi cyfres o ddigwyddiadau ysblennydd at ei gilydd i ddathlu dechrau Blwyddyn yr Ych.

Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys noson liwgar o adloniant Tsieineaidd traddodiadol a chyfoes, gweithdai ar ddiwylliant Tsieina yn Amgueddfa Cymru a noson ffilmiau.

Lansiwyd Gŵyl Celf a Diwylliant Tsieineaidd Caerdydd yn swyddogol yn Neuadd y Ddinas gan yr Arglwydd Faer, y Cynghorydd Kate Lloyd. Dywedodd: "Hwn yw’n dathliad mwyaf ar gyfer y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yng Nghymru. Bydd ysgolion ac aelodau’r cyhoedd sy’n ymweld â’r amgueddfa yn ystod y tridiau nesaf wedi’u cyfareddu gan yr holl weithgareddau yno."

Roedd Mr Pinwei Qi, Prif Ysgrifennydd Llysgenhadaeth Tsieina, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cynulliad Cymru, Busnes Rhyngwladol Cymru, prifysgolion Cymreig eraill ac ysgolion partner yn bresennol yn y lansiad. Cawsant anerchiad hefyd gan Richard Evans, pennaeth Canolfan y Brifysgol ar gyfer Dysgu Gydol Oes a chyd-gyfarwyddwr Sefydliad Confucius Caerdydd, sy’n hyrwyddo’r gwaith o addysgu am ddiwylliant ac iaith Tsieina yng Nghymru. Dywedodd: "Dim ond ychydig dros flwyddyn y mae Sefydliad wedi bod ar waith, ac rydym wedi cymryd camau anferth yn ystod y cyfnod hwnnw."

Trefnwyd y noson gala, a gynhaliwyd yn Narlithfa Reardon Smith, gan Gymdeithas Myfyrwyr ac Ysgolheigion Tsieineaidd y Brifysgol, a oedd hefyd yn perfformio, ar y cyd â’r Brifysgol. Roedd yn cynnwys dawns lewod draddodiadol y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, cymysgedd o ddawns draddodiadol a chyfoes a chân, sioe ffasiynau a dau ddigrifwr llwyfan.

Yn Amgueddfa Cymru, bu myfyrwyr Tsieineaidd o Gaerdydd yn dangos offerynnau, crefftau a cherdd Tsieineaidd i grwpiau ysgol. Mae’r Ŵyl yn parhau ddydd Sadwrn gyda diwrnod i’r teulu yn yr Amgueddfa. Mae mwy o fanylion am yr Ŵyl ar gael gan Sefydliad Confucius Caerdydd yn Confucius@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 02920 875234. Mae gwybodaeth am docynnau a’r rhaglen ar gael ar wefan y Gymdeithas Myfyrwyr Tsieineaidd, sef www.cssa-cardiff.org.uk neu ar wefan yr Amgueddfa, sef www.museumwales.ac.uk/ên/whatson/?event_id=3333.

Tags