Skip to content
Skip to navigation menu

English

Chwifio'r faner dros gydraddoldeb

14 Chwefror 2013

LGBT

Mae Karen Cooke, Cadeirydd ein rhwydwaith LGBT+, Enfys, yn rhoi mwy o fanylion…

Fe fydd llawer ohonoch wedi sylwi bod y Brifysgol wedi bod yn chwifio'r faner enfys dros y Prif Adeilad. Roedd cael rhwydd hynt i chwifio'r faner yn arwydd cadarn o ymrwymiad y Brifysgol i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae staff a myfyrwyr y gymuned LGBT a thu hwnt wedi mynegi eu balchder o fod yn gysylltiedig â sefydliad mor gefnogol â minnau, yn bersonol, yn eithriadol o ddiolch am yr arwydd cyhoeddus hwn o gefnogaeth ac ymrwymiad.

Mae Mis Hanes LGBT yn dathlu bywydau a chyflawniadau'r gymuned LGBT. Rwy'n falch iawn ein bod ni'n defnyddio'r cyfle hwn yn y Brifysgol i ddathlu ein cymuned ein hunain a'r cyfraniad y mae’n ei wneud i lwyddiant ac amrywiaeth ein sefydliad.

Drwy gydol mis Chwefror, bydd llu o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal yn y Brifysgol ac o amgylch Caerdydd. O'r wythnos nesaf, byddwn yn cynnal Arddangosfa Portreadau Pinc - sef cyfres o bortreadau trawiadol o weithwyr proffesiynol hoyw a lesbiaidd sy'n gweithio'n llwyddiannus yn y diwydiant ffilm, a fydd yn cael eu tynnu gan y ffotograffydd arobryn, Donald MacLellan. Mae'r arddangosfa, a fydd yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Llygaid, yn cynnwys unigolion fel Syr Ian McKellan, Stephen Fry, a Berwyn Rowlands.

Ddydd Mawrth 19eg Chwefror rhwng 6pm ac 8pm, bydd ENFYS yn cynnal uchafbwynt dathliadau'r Brifysgol ar ffurf digwyddiad rhwydweithio yn Siambr y Cyngor yn Prif Adeilad. Byddaf yn rhoi cyflwyniad ochr yn ochr â'r Athro Karen Holford (Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol) a Jack Oakley (cymdeithas LGBT+ Undeb y Myfyrwyr). Byddwn hefyd yn dangos ffilm fer am fywyd a gwaith Alan Turing am mai thema'r digwyddiad eleni yw Gwyddoniaeth, Peirianneg a Mathemateg. Rydym yn croesawu'r holl staff, y rhai sy'n rhan o gymuned LGBT+ a'r rhai sy'n Gyfeillion i Enfys i ddod i'r dathliad a'r cyfle rhwydweithio hwn.

Y tu hwnt i'r Brifysgol mae nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ar draws y ddinas yn cynnwys dangos nifer o ffilmiau a chynulleidfa gydag un o arwyr y byd rygbi, Gareth Thomas. Ceir gwybodaeth bellach am yr holl ddigwyddiadau yma.

Dolenni perthnasol

Mis Hanes LGBT

ENFYS ~ Rhwydwaith Staff LGBT