Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dosbarth 2009

04 Gorffennaf 2009

Graduates celebrating

Bydd seremonïau graddio Caerdydd yn cael eu darlledu’n fyw i’r ddinas am y tro cyntaf eleni mewn menter unigryw ar y cyd â BBC Cymru Wales.

Bydd aelodau’r cyhoedd yn ogystal â chyfeillion a theuluoedd graddedigion yn gallu gwylio cynulleidfaoedd graddio 2009 wrth iddynt ddigwydd, diolch i’r ddarpariaeth ar Sgrin Fawr y BBC yn yr Aes yng Nghaerdydd.

Bydd wedi’i lleoli y tu allan i Neuadd Dewi Sant - sef lleoliad y seremonïau graddio - a bydd y sgrin sgwâr 25m yn darlledu pob un o’r seremonïau’n fyw gan greu awyrgylch gwylio arbennig yng nghanol y ddinas.

Yn ogystal â gwylio dosbarth 2009 yn graddio, bydd gwylwyr yn gallu gweld cymrodoriaethau er anrhydedd yn cael eu cyflwyno, a roddir gan y Brifysgol i unigolion sydd wedi ennill bri rhyngwladol yn eu meysydd.

Hefyd bydd y seremonïau’n cael eu darlledu’n fyw ar wefan y Brifysgol fel y bydd cyfeillion a theuluoedd graddedigion ledled y byd yn gallu gwylio.

Mae Sgrin Fawr y BBC yn un o nifer o sgriniau a leolir mewn dinasoedd ledled y DU. Mae pob Sgrin Fawr wedi’i haddasu i adlewyrchu bywyd yn y gymuned honno. Maent yn rhan o syniad gan y cyfryngau i ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus penigamp ac, yn y pen draw, byddant yn cael eu defnyddio i ddarlledu Gêmau Olympaidd Llundain 2012.

Tags