Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dosbarth 2011

07 Mehefin 2011

Graduation 2011

Mae’r Brifysgol yn awyddus i gyhoeddi unrhyw stori ddiddorol neu anarferol sydd y tu ôl i ddyfarniad eich gradd.

Ydych chi wedi cwblhau eich gradd er gwaethaf pawb a phopeth? Efallai enilloch chi wobr am eich llwyddiannau academaidd neu chwaraeon, neu efallai eich bod wedi teithio’r byd fel rhan o’ch ymchwil.

Hoffai tîm Cysylltiadau Cyhoeddus y Brifysgol glywed gan unrhyw fyfyriwr sy’n graddio ym mis Gorffennaf sydd â stori i’w hadrodd ac sy’n fodlon ymddangos yng Nghylchlythyr neu wefan y Brifysgol, neu ar y cyfryngau lleol yn ystod wythnos graddio (18-22 Gorffennaf 2011).

Mae enghreifftiau blaenorol o storïau sydd wedi derbyn cyhoeddusrwydd yn cynnwys y canlynol, er nad ydynt yn gyfyngedig iddynt: graddio teuluol (rhieni a’u plant yn graddio gyda’i gilydd); myfyrwyr sydd wedi ennill gradd er gwaethaf brwydrau meddygol neu bersonol; myfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaethau neu wobrau yn ystod eu hamser yn y Brifysgol.

Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer ymddangos yng nghyhoeddusrwydd y Brifysgol ar gyfer Graddio 2011 gallwch chi gyflwyno eich manylion i publicrelations@caerdydd.ac.uk neu cwblhewch yr arolwg ar-lein hwn. Bydd aelod o’r tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn ymateb i chi, ac os bydd angen, yn gofyn am ragor o wybodaeth. Dylech chi gynnwys y manylion canlynol yn eich neges e-bost:

  • Eich enw
  • Eich rhif ffôn cyswllt (cartref/ symudol) a’ch cyfeiriad e-bost,
  • Y radd neu faes yr ymchwil a astudiwyd gennych
  • Eich Ysgol
  • Dyddiad ac amser y seremoni graddio:
  • Papur newydd eich cartref:
  • Gwybodaeth amdanoch sy’n werth sylw (e.e. Llwyddiannau/diddordebau ayyb y myfyriwr)
Dolenni perthynol

Graddio 2011

 

Tags