Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dŵr glân

20 Mai 2011

Innovation Awards Clean water group shot WEBL-R: Nicola Randles (Cymtox Ltd); Stuart Gall (Fusion IP); Prof David Lloyd (Cardiff University); Dr Victoria Gray (Cymtox Ltd); Ceri Delemore (Geldards LLP) and Dr David Grant, Vice-Chancellor, Cardiff University

Mae cydweithrediad gan Brifysgol Caerdydd sy’n creu monitor band eang amser go iawn i ganfod a rhybuddio ynghylch amhureddau mewn cyflenwadau dŵr, wedi taflu dŵr oer ar geisiadau eraill yn y gwobrau arloesedd blynyddol.

Aeth Gwobr Arloesedd 2011 i gydweithrediad rhwng Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol a Cymtox am greu un o’r technolegau cyntaf sy’n monitro gwenwyn mewn dŵr yn barhaus.

Mae’r monitor newydd yn defnyddio bioymoleuedd i ganfod gwenwynau posibl o darddiad cemegol neu fiolegol mewn sylweddau a rhybuddio am unrhyw newidiadau amheus ar unwaith.

Meddai’r Athro David Lloyd o Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol a arweiniodd y tîm a ddatblygodd y dechnoleg sydd ar waith yn y monitor: "Rydym wedi bod yn datblygu technoleg sy’n ymwneud â dŵr ers bron hanner can mlynedd.

"Drwy ddatblygu mathau parhaus o Vibrio fischeri, rydym yn gallu monitro dŵr afonydd neu lynnoedd a allai gael eu llygru neu gael eu haflonyddu, a gallent amlygu problem y mae angen mynd i’r afael â hi ar unwaith.

"Mae biliynau o bobl ledled y byd yn bryderus am ansawdd dŵr yfed ac nid oes cyflenwadau dibynadwy o ddŵr ar gael i’r rhan fwyaf o’r boblogaeth."

Cymtox bioluminescent blob 2 WEBMae’r cydweithrediad wedi defnyddio bioymoleuedd i ganfod gwenwynau posibl o darddiad cemegol neu fiolegol mewn sylweddau a rhybuddio am unrhyw newidiadau amheus ar unwaith.

Mae datblygiad y cynnyrch hwn yn enghraifft allweddol o sut gellir defnyddio a manteisio ar arbenigedd y Brifysgol i greu busnes newydd a chyflwyno cynnyrch arloesol ar y farchnad.

Yn seiliedig ar yr arbenigedd yn labordy'r Athro Lloyd, crëwyd cwmni deillio yn 2004 yng Nghanolfan Technoleg Busnes Caerdydd gyda chymorth ariannol Cronfa Partneriaeth Caerdydd a chefnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Yn 2006, yn dilyn buddsoddiad gan Grŵp IP, sefydlwyd cwmni Modern Water pan ryddhawyd cyfranddaliadau AIM i gynhyrchu £30m i fanteisio ar dechnoleg Cymtox yn ogystal â Poseidon Water sy’n rhannu adnoddau Prifysgol Caerdydd.

Meddai Ms Nicola Randles, Prif Weithredwr Cymtox, sy’n eiddo i Modern Water erbyn hyn: "Mae’r gwaith rydym wedi’i wneud ac yn parhau i’w wneud gyda Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu’r dechnoleg newydd hon wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

"Rydym nid yn unig wedi creu cynnyrch unigryw, ond rydym wedi datblygu busnes sydd wedi creu 30 swydd – sy’n dipyn o gamp yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Mae unedau wedi’u gwerthu yn Tsieina i fonitro dŵr yfed mewn afonydd ac mae’n cael ei dreialu yn y DU ar hyn o bryd."

**Dŵr glanach – Sut mae cydweithredu arloesol yn y Brifysgol wedi creu cynnyrch newydd i wella ansawdd dŵr**

Dolenni cysylltiedig

Newyddion Cysylltiedig