Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ailgylchu mwy a mwy

11 Mai 2011

Waste & Recycling Bins 1 WEB(ch-dd) Cosimo Montagu, Alec Care, Yr Athro Tim Wess, David Shepherd

Mae Adran Ystadau y Brifysgol wedi gosod tri deg a chwech o finiau gwastraff ac ailgylchu allanol newydd ar hyd a lled campws Cathays y Brifysgol, diolch i grant Effeithlonrwydd Adnoddau Lleihau Gwastraff yn y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, caiff 40 y cant o’r gwastraff o gampws Cathays ei ailgylchu drwy gynllun ailgylchu swyddfeydd y Brifysgol. Gallai’r biniau newydd ychwanegu rhwng dau a phump y cant arall at y gyfradd ailgylchu drawiadol honno gan roi’r Brifysgol mewn sefyllfa i gyrraedd targed Llywodraeth y Cynulliad o 70 y cant erbyn 2025.

Bydd y biniau cadarn ac arbennig yn fodd i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr gael gwared ar unrhyw gymysgedd o eitemau ailgylchu, gan gynnwys papur, plastig, gwydr a chardbord. Mae’r biniau hefyd yn cynnwys adran ar gyfer gwastraff cyffredinol na ellir ei ailgylchu.

Cyn i ‘Wythnos Cynaladwyedd Cymru’ Llywodraeth y Cynulliad gychwyn, fe lansiwyd y biniau newydd gan y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ystadau, yr Athro Tim Wess, y Swyddog Gwasanaethau Glanhau, David Shepherd o Adran Ystadau’r Brifysgol, ynghyd â chynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr, sef Cosimo Montagu, y Swyddog Cymdeithasau, Digwyddiadau a Gweithgareddau ac Alec Care, y Swyddog Amgylchedd a Moeseg.

Meddai’r Athro Wess: "Wrth osod y biniau newydd rydyn ni’n anelu’n uchel o ran cwtogi ar wastraff ac annog pawb i feddwl am ailgylchu. Er bod targedau Llywodraeth y Cynulliad yn her, bydd modd ei chyflawni os magwn ni i gyd yr arfer o fod yn gyfrifol wrth gael gwared ar ein gwastraff."

Mae’r biniau gwastraff ac ailgylchu yn cyfrannu at ymrwymiad parhaus y Brifysgol i ddatblygu cynaladwy wrth reoli ei gweithrediadau ac ymgysylltu â’i rhanddeiliaid.

Menter gan Lywodraeth y Cynulliad yw Wythnos Cynaladwyedd Cymru (14-21 Mai) ac mae hi’n annog pobl i gymryd camau penodol i helpu Cymru i fod yn genedl fwy cynaladwy. Cewch ddarllen rhagor am yr hyn y mae’r Brifysgol yn ei wneud i gefnogi Wythnos Cynaladwyedd Cymru yma.

Cysylltau Cysylltiedig

 

Newyddion Cysylltiedig

Tags