Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athro Clinigol y Flwyddyn

10 Chwefror 2011

Nurse making notes in folder

Enwebwyd tri athro clinigol yn y Brifysgol ar gyfer gwobr bwysig, sef Athro Clinigol y Flwyddyn BMA Cymru/ Grŵp BMJ.

Enwebwyd Dr Helen Pugsley, darlithydd mewn dermatoleg a gwella clwyfau yng Nghaerdydd, Dr Liam McKnight radiolegydd ymgynghorol a hyfforddwr addysgol yn Ysbyty Treforys, Abertawe, a Dr John Rees, meddyg teulu a hyfforddwr addysg yn Sir Gaerfyrddin, ar gyfer y wobr sy’n cydnabod athro clinigol yng Nghymru sydd wedi rhagori yn ei (g)waith wrth gynorthwyo myfyrwyr meddygol myfyriwr ôl-raddedig yng Nghymru yn ystod 2010/11.

Mae’r tri enwebiad yn dilyn seremonïau gwobrwyo lleol a gynhaliwyd gan Ddeoniaeth Myfyriwr Ôl-raddedig Cymru, Ysgol Feddygaeth Caerdydd ac Ysgol Gwyddorau Meddygol Bangor. Bydd enillwyr y gwobrau unigol yn cael eu hystyried gan banel annibynnol a fydd yn dewis ‘enillydd Cymru gyfan’ mewn seremoni ar 4 Mawrth.

Dywedodd un o’r rhai a enwebwyd, Dr John Rees, sy’n feddyg teulu ers 27 mlynedd: "Rwy wrth fy modd â’r enwebiad gyfer y wobr hon. Heb os, dyma yw uchafbwynt fy ngyrfa fel addysgwr. Rwy’n credu y dylai addysgwyr meddygol yng Nghymru ddarparu peth o'r addysgu a hyfforddiant ôl-raddedig gorau yn y DG i feddygon dan hyfforddiant."

Dywedodd Dr Liam McKnight, sy’n feddyg ers dros 30 mlynedd ac sydd hefyd wedi’i enwebu ar gyfer y wobr: "Mae’n anrhydedd i mi gael f’enwebu ar gyfer y wobr hon. Derbyniais hyfforddiant nodedig yn ystod fy ngyrfa israddedig ac ôl-raddedig ac rwy’n falch dros ben fy mod yn gallu trosglwyddo peth o’r profiad hwnnw i feddygon y dyfodol yng Nghymru."

Hefyd, cafodd Dr Roger Ramsay, meddyg teulu yn Llanrwst a Dr Chris Jones o Ysgol Gwyddorau Meddygol Abertawe eu henwebu ar gyfer y wobr.

Dywedodd Stephen Jones, Dirprwy Ysgrifennydd y BMA yng Nghymru: "Mae athrawon clinigol yng Nghymru yn chwarae rhan hollbwysig wrth ddarparu hyfforddiant o safon uchel i’n meddygon sy’n cychwyn ar eu gyrfa ac yn denu mwy o hyfforddeion i dderbyn hyfforddiant, gweithio a byw yng Nghymru. "Mae’r wobr hon yn cydnabod y rhan bwysig a dylanwadol sydd ganddyn nhw i’w chwarae."

Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr wedi’i chomisiynu’n arbennig gan BMA Cymru a phecyn addysg feddygol wedi’i deilwra gan BMJ Learning.

Dolenni perthynol