Skip to content
Skip to navigation menu

English

Clod i Undeb Myfyrwyr Caerdydd

21 Chwefror 2013

SUEI Awards Cardiff web Teithiodd cynrychiolwyr o Undeb Myfyrwyr Caerdydd i Dŷ’r Cyffredin y mis hwn i dderbyn gwobr efydd gan Fenter Gwerthuso Undebau Myfyrwyr (SUEI). Mae’r achrediad hwn yn annog undebau i geisio barn eu haelodau er mwyn gwella’r gwasanaethau a’r gweithgareddau a gyflwynir iddynt.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn perthyn i 26,000 o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae’n cynnig adnoddau a chymorth; cyngor a chynrychiolaeth; yn ogystal â hyfforddiant a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau. Fe’i cynhelir gan wyth swyddog myfyrwyr etholedig sy’n ceisio helpu myfyrwyr i fwynhau eu hamser yng Nghaerdydd, gwneud ffrindiau, a gadael y Brifysgol yn meddu ar sgiliau ar gyfer gyrfa. Maent hefyd yn ymuno â myfyrwyr mewn ymgyrchoedd ynghylch y materion sy’n bwysig iddynt a’u nod yw cael effaith gadarnhaol ar y gymuned ehangach yng Nghaerdydd.

Derbyniodd Harry Newman, Llywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd, y wobr mewn seremoni yn Nhŷ’r Cyffredin a dywedodd: "Er bod gwobrau’n cael eu dyfarnu yn y pen draw, proses o gyflwyno newidiadau yw hanfod Menter Gwerthuso Undeb Myfyrwyr. Mae ein Hundeb Myfyrwyr wedi ei weddnewid o gymharu â beth ydoedd dair blynedd yn ôl, ac egwyddorion a phroses y Fenter hon sydd wedi ysgogi’r gwelliannau. Roeddwn yn falch o gasglu’r wobr ym Mhalas San Steffan ar ran y sefydliad, ond roeddwn yn ymfalchïo hyd yn oed yn fwy mewn cynrychioli’r unig undeb myfyrwyr oedd yma gyda Dirprwy Is-ganghellor."

Meddai’r Athro Patricia Price, Dirprwy Is-ganghellor, Profiad a Safonau Academaidd Myfyrwyr, a aeth i’r seremoni wobrwyo: "Rwy’n falch ofnadwy fod Undeb Myfyrwyr Caerdydd wedi ennill y wobr hon oherwydd cyfeiriwyd yn benodol at y berthynas waith rhwng Undeb y Myfyrwyr ac uwch-swyddogion y Brifysgol; mae’n hyfryd gweld ein partneriaeth gadarn yn cael ei chydnabod fel hyn. Gwaith caled yr Undeb dros y blynyddoedd diwethaf sy’n gyfrifol am ennill y wobr hon - rhaid eu llongyfarch am hynny!"

Bydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn ceisio ennill yr achrediad aur yn y fframwaith newydd a gyhoeddir yn ystod y misoedd nesaf.

Dolenni perthnasol

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd