Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gôl gyntaf Coleman

23 Mai 2012

Chris Coleman - webLlun o Chris Coleman (ar y chwith) gyda’r tiwtor Geoff Wright

Hyd yn oed cyn cynnal hyfforddiant ar gyfer ei gêm gyntaf i Gymru, mae Chris Coleman wedi rhoi ei bryd ar ei gôl gyntaf – sef dysgu Cymraeg.

Bydd hyfforddwr pêl-droed Cymru, a gafodd ei benodi’n rheolwr Cymru ym mis Ionawr, yn gweithio gyda Chanolfan Cymraeg i Oedolion y Brifysgol er mwyn datblygu ei sgiliau iaith.

Dywedodd Chris Coleman : "Rwyf yn teithio llawer o gwmpas Cymru ac yn cwrdd â llawer o siaradwyr Cymraeg. Byddwn wrth fy modd yn cael sgwrsio yn Gymraeg gydag eraill gorau y gallaf ac rwyf yn edrych ymlaen yn arw at ganu Anthem Genedlaethol Cymru yn Efrog Newydd cyn y gêm yn erbyn Mecsico a hefyd cael fy nghyfweld yn Gymraeg yn y dyfodol.

Bydd hyfforddwr Cymru’n mynychu gwersi wythnosol gyda Geoff Wright, tiwtor profiadol yn y Ganolfan Cymraeg i Oedolion, a leolir yn Ysgol Gymraeg y Brifysgol. Dywedodd Mr Wright: "Rwyf yn teimlo’n falch iawn o allu dysgu Cymraeg i Mr Coleman ac mae’n rhaid i mi ddweud bod ei ynganiad yn ardderchog,hyd yn oed ar ôl y wers gyntaf!"

Daw Chris Coleman o Abertawe yn wreiddiol ond nid yw wedi cael gwers Gymraeg ers iddo fod yn 12 oed. Dywedodd: "Rwyf wedi mwynhau fy ngwers Gymraeg gyntaf ers blynyddoedd yn fawr iawn ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at ddysgu iaith Cymru. Hefyd, yn ddiweddar, bûm yn gwneud llawer o ymchwil i hanes y wlad, ac rwy’n ei weld yn hynod ddiddorol".

Bu Jarmo Matikainen, hyfforddwr tîm menywod Cymru hefyd yn cael gwersi Cymraeg gyda Geoff Wright. Dywedodd Mr Matikainen, a ddaw o’r Ffindir yn wreiddiol: "Mae llawer o’r staff hyfforddi a rhai o’r chwaraewyr yn siarad Cymraeg ac rwyf yn teimlo ei fod yn bwysig iawn i mi allu cyfathrebu gyda nhw yn eu mamiaith".

Dywedodd llefarydd dros Gymdeithas Pêl-droed Cymru (FAW): "Mae’r FAW wrth ei bodd bod Chris a Jaarmo yn dysgu Cymraeg. Mae gennym ymrwymiad cadarn i’r iaith drwy ein gwefan, ein cylchgrawn dwyieithog chwarterol Y Llais a’n presenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol."

Mae’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion yn cynnal cyrsiau Cymraeg ledled Caerdydd a’r Fro ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu Cymraeg ar bob lefel.

I gael rhagor o wybodaeth am ddysgu Cymraeg gyda’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion, Caerdydd a Bro Morgannwg, ewch i www.learnwelsh.co.uk neu ffoniwch 029 20 874 710.

Dolenni perthynol

Ysgol y Gymraeg

Canolfan Cymraeg i Oedolion - - -