Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creadigaethau Comig

22 Ebrill 2013

PHD Comics 1

Croesawodd Prifysgol Caerdydd a Choleg Graddedigon y Brifysgol Jorge Cham, colofnydd Times Higher a’r dyn sy’n gyfrifol am PhD Comics i Gaerdydd.

Ymgasglodd dros 400 o fyfyrwyr ac aelodau staff y Brifysgol yn Theatr Ddarlithio Julian Hodge i wrando ar Jorge yn trafod ei brofiadau o gyflwyno hiwmor i fywydau dan bwysau myfyrwyr PhD, mewn darlith o’r enw ‘The Power of Procrastination’.

Roedd y sgwrs yn ddifyr ac yn feddylgar, gyda Jorge yn canmol rhinweddau oedi ac yn annog myfyrwyr i gael gwared ar yr euogrwydd sydd ynghlwm ag ef. Gan ddefnyddio oedwyr enwog fel Albert Einstein fel enghreifftiau, pwysleisiodd Jorge nad yw oedi yr un peth â diogi, yn wir mae oedi yn gallu helpu myfyrwyr i fod yn fwy cynhyrchiol yn yr hir dymor.

PhD Comics 3_web

Mae Jorge Cham wedi ymweld â dros 300 o brifysgolion a chanolfannau ymchwil ledled y byd, gan ddarlithio a gwrando ar fyfyrwyr graddedig o bob rhan o gymdeithas yn rhannu eu straeon am bryder academaidd a diffyg ysgogiad.

Dywedodd yr Athro Ken Wann, Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol: "Mae Jorge Cham yn siaradwr poblogaidd sydd wedi siarad mewn nifer o brifysgolion ledled y byd. Mae agenda Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnwys cynnal digwyddiadau fydd yn dod â chymuned ôl-raddedigion ehangach y Brifysgol ynghyd ac roedd y digwyddiad hwn yn sicr yn rhan o hynny.

"Cafodd y ddarlith dderbyniad cadarnhaol, gan wneud i fyfyrwyr ôl-raddedig sylweddoli bod uchelfannau ac iselfannau eu blynyddoedd yn astudio ar gyfer PhD yn gyffredin iawn ac yn cael eu rhannu gan y gymuned ôl-raddedig ar draws y byd. Yn ogystal, roedd nifer o gyfnewidiadau cofiadwy yn ystod y sesiwn holi ac ateb a ddilynodd."

PhD Comics 5_webYr Athro Ken Wann, Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol yn croesawu Jorge Cham

Ar ôl y ddarlith, atebodd Jorge gwestiynau gan aelodau’r gynulleidfa. Daeth y noson i ben gyda chyfle i fyfyrwyr PhD a goruchwylwyr ar draws y Brifysgol rwydweithio a rhannu eu profiadau o fywyd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o raglen digwyddiadau Coleg Graddedigion y Brifysgol sy’n anelu at wella profiad myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Dolenni Cysylltiedig

Coleg Graddedigion y Brifysgol

PhD Comics