Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llwyddiant cyfansoddi

16 Medi 2011

Mark Thomas - web

Aeth cyfansoddwr o Gymru a chynfyfyriwr yr Ysgol Gerddoriaeth am dro ar y carped coch yn un o seremonïau gwobrwyo sêr mwyaf Hollywood.

Cyrhaeddodd Mark Thomas, sef cyfansoddwr sydd wedi ennill Bafta, y rhestr fer yng nghategori Cerddoriaeth Thema ar gyfer Prif Deitlau Gwreiddiol a Rhagorol yng Ngwobrau Emmy yn y Celfyddydau Creadigol. Cydnabu’r enwebiad ei gyfansoddiad ar gyfer cyfres gomedi Episodes, gyda’r actor Americanaidd Matt Le Blanc yn serennu.

Er i’r wobr fynd i Trevor Morris am ei waith ar The Borgias, mae’r enwebiad yn gydnabyddiaeth bellach o dalentau Mark. Mae Mark wedi ennill gwobr Bafta yn flaenorol am ei sgôr cerddorol i’r ffilm Gymreig gwltaidd Twin Town, ac yn gynharach eleni, derbyniodd Wobr Goffa John Edwards gan Gymdeithas Cerddoriaeth Cymru am wasanaethau i gerddoriaeth Cymru.

Gan drafod yr enwebiad, dywedodd Mark: "Mae Episodes yn gyfres gomedi gyffrous ac rwyf wedi cael llawer o hwyl yn cyfansoddi’r sgôr. Gwelaf fod yr enwebiad hwn yn gyfle gwych i fod yn llysgennad dros gyfansoddwyr o Gymru a Phrydain gan amlygu ein gwaith mewn ffilm a theledu ar lwyfan rhyngwladol.

"Rwy’n hynod ddiolchgar i ddarlledu iaith Gymraeg a’r gwaith a wneuthum gyda chynhyrchwyr yng Nghymru yn gynharach yn fy ngyrfa."

Astudiodd Mark, sy’n ffidler clasurol hyfforddedig, gerddoriaeth yng Nghaerdydd. Ar ôl ei astudiaethau, roedd yn gweithio fel ffidler llawrydd cyn troi ei law at gyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilm a theledu. Mae wedi perfformio gyda Cherddorfa Symffoni Llundain, y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Cerddorfa’r Balet Brenhinol a cherddorfa wreiddiol The Phantom of the Opera.

Dywedodd yr Athro David Wyn Jones, Pennaeth yr Ysgol Gerddoriaeth,: "Mae Mark wedi cael gyrfa amrywiol a llwyddiannus ers ei ddyddiau yng Nghaerdydd ac mae’n wych gweld ei dalentau’n cael eu cydnabod ar lwyfan rhyngwladol. Mae’n enghraifft ardderchog o safon ein graddedigion a’r pethau arbennig y gallant eu cyflawni."

Mae Gwobrau Emmy yn y Celfyddydau Creadigol yn anrhydeddu rhagoriaeth mewn mwy na 75 o gategorïau ac yn ymroddedig i ddisgyblaethau technegol allweddol a chrefftau ‘y tu ôl i’r llenni’ sy’n hanfodol i gynhyrchiadau teledu.

Dolenni cysylltiedig:

Yr Ysgol Gerddoriaeth