Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cyfres o Gyngherddau

24 Medi 2012

Carducci 18 Oct WebMae’r Brifysgol wedi lansio’i Chyfres o Gyngherddau ar gyfer 2012-13 gydag arlwy gyffrous wedi’i hrwain gan yr ensemble preswyl, sef Pedwarawd Carducci.

Wrth gyhoeddi’r arlwy, dywedodd yr Athro David Wyn Jones, Pennaeth yr Ysgol Gerdd: "Mae’r artistiaid a’r repertoire o fri yng nghyfres eleni o gyngherddau’n adlewyrchu amrywiaeth y diddordebau cerddorol yma yn yr Ysgol Gerdd, o berfformiadau hanesyddol gwybodus a cherddoriaeth y 19eg ganrif, i ethnogerddoreg a chyfansoddiadau cyfoes. Mae hefyd yn cynnig cyfle haeddiannol i ddathlu doniau ein staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr."

Bydd Pedwarawd Carducci’n dychwelyd am ei bumed flwyddyn fel Ensemble Preswyl a bydd yn agor y gyfres ar 9 Hydref.

Hefyd, bydd y gyfres yn cyflwyno Fidelio Trio gyda Patricia Rozario, yr ensemble cyfoes Okeanos, a pherfformiadau unigol gan bianyddion rhagorol: Roy Howat, Peter O’Hagan, Clare Hammond, a Kenneth Hamilton, sef Athro Cerdd newydd yr Ysgol.

Bydd cyfle prin i glywed pumawdau gan Spohr a Hüttenbrenner, yn ogystal â threfniant pumawd Beethoven ei hun o’i Symffoni rhif 8 a chwaraeir gan rai o brif berfformwyr cyfnod y wlad o dan arweiniad Claire Holden, sy’n gymrawd ymchwil y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau yn yr Ysgol ac yn feiolinydd gydag Orchestra of the Age of Enlightenment.

Yn ogystal, daw’r gyfres â’r traddodiad Mande hudol i Gaerdydd ym mis Tachwedd pan fydd Idrissa Camara a Sura Susso yn arwain ensemble bach o feistr-gerddorion o fyd diwylliannol Mande yng Ngorllewin Affrica. Mae Camara’n ddawnsiwr a cherddor carismatig o Guinea, Conakry, ac mewn dim ond dwy flynedd wedi mynd â’i ‘Ballet Nimba’, sydd â’i gartref yng Nghaerdydd, i berfformiadau clodwiw yng Nghanolfan Southbank yn Llundain a phrif lwyfan WOMAD. Gall cynulleidfaoedd ddisgwyl dawns a lleisiau syfrdanol, yn ogystal ag offerynwyr yn rhoi gwedd gyfoes i repertoires o’r 14eg ganrif.

Bydd myfyrwyr Caerdydd yn perfformio cyngherddau mewn llawer o leoliadau blaenllaw Caerdydd, yn ogystal â mynd ar ymweliad blynyddol i Eglwys Gadeiriol Dewi Sant yn Sir Benfro. Bydd Côr y Brifysgol yn ymuno â Chôr a Cherddorfa Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru o dan arweiniad Carlo Rizzi yn Neuadd Dewi Sant, and bydd y Côr Siambr a’r Gerddorfa Symffoni’n perfformio rhaglen o weithiau corawl a cherddorfaol yn Neuadd Hoddinott ym Mae Caerdydd.

Bydd y rhaglen ar gyfer cyngerdd flynyddol y myfyrwyr yn Neuadd Dewi Sant ym mis Mawrth yn cynnwys Spirit of England gan Elgar a The Planets, op.32, gan Holst. Bydd y soprano Giselle Allen, sy’n gyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Gerdd, yn ymuno â’r myfyrwyr ac yn canu’r Rhagarweiniad a Liebestod o Tristan und Isolde gan Wagner. Ar hyn o bryd mae Giselle yn chwarae rhan Mimi yng nghynhyrchiad Opera Cenedlaethol Cymru o La bohème.

Am y rhaglen lawn a gwybodaeth am docynnau, ewch i http://concerts.caerdydd.ac.uk/. Mae tocynnau ar gyfer y mwyafrif o’r cyngherddau ar gael drwy swyddfa docynnau ddwyieithog ar 03700101051 neu ar-lein o www.ticketsource.co.uk/cardiffmusic.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau diweddaraf yr Ysgol Gerdd ar-lein ar www.twitter.com/CUSchoolMusic neu www.facebook.com/CUSchoolMusic.

Y DIWEDD

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Gerdd