Skip to content
Skip to navigation menu

English

Concrid sy’n gallu adfer ei graciau ei hun

13 Medi 2013

concrete

Mae ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd, Dr Diane Gardner, wedi ennill y wobr ‘Clywsoch Amdano Yma yn Gyntaf’ yn yr Ŵyl Wyddoniaeth Brydeinig ar gyfer ei gwaith ar goncrid sy’n hunanadfer. Mae’r wobr yn ystyried yr ymchwilwyr mwyaf disglair yn y DU sydd ar ddechrau eu gyrfa, i ddarganfod y datblygiad mawr nesaf ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae Dr Gardner o’r Ysgol Beirianneg yn rhan o grŵp ymchwil sydd wedi bod yn gweithio tuag at roi’r gallu i goncrid synhwyro ac ymateb i ddifrod o fewn ei seilwaith ei hun. Gallai’r darganfyddiad gael effaith fawr ar osodiadau concrid yn y DU a thu hwnt, gan dorri costau atgyweirio’n sylweddol a lleihau eu hôl-troed carbon.

Mae’r concrid hunanadfer yn gweithio mewn tair prif ffordd:

·        Rheolir agoriad craciau gan ddefnyddio ffibrau a allai gael eu gwneud o ddeunyddiau plastig wedi’u hailgylchu, fel poteli.

·        Caiff math o facteria ei gynnwys yn y concrid, sy’n dechrau adnewyddu pan fydd craciau’n digwydd. Pan fydd difrod yn dechrau, mae’r bacteria’n dyddodi sment biolegol sy’n llenwi’r mannau hyn.

·        Nanogapsiwlau a microgapsiwlau sy’n cynnwys cyfrwng adfer gludiog neu resin sydd eto’n cael ei ryddhau pan fydd difrod neu graciau’n dechrau digwydd yn y strwythur concrid.

Mae Dr Gardner yn gobeithio y gall concrid hunanadfer ddechrau gael ei gyflwyno mewn strwythurau anhanfodol o fewn 2-3 blynedd. O hynny ymlaen, y nod fydd cyflwyno’r dechnoleg hon ar draws y diwydiant Peirianneg Sifil a chynyddu ac ehangu ei defnydd.

I glywed Dr Gardner yn siarad am ei gwaith ar gyfer podlediad The Naked Scientists, cliciwch yma

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Beirianneg

Yr Ŵyl Wyddoniaeth Brydeinig