Skip to content
Skip to navigation menu

English

Creu agenda ymchwil cynaliadwy

16 Chwefror 2009

Bydd ffigwr amlwg yn y Comisiwn Ewropeaidd yn dadlau dros fwy o gyfraniad ymchwil ym maes cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caerdydd nos yfory (Nos Fawrth, 17 Chwefror).

Bydd Dr Nicole Dewandre, Pennaeth yr Uned Datblygu Cynaliadwy yng Nghyfarwyddiaeth Gyffredinol Ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd, yn trafod Sut y gall Cynaliadwyedd elwa o Ymchwil a Datblygu?

Ym mis Mai, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd ym Mrwsel ar y ffordd orau i ddiwygio Ymchwil Ewropeaidd er mwyn cwrdd â heriau datblygu cynaliadwy. Yn ogystal, bydd yn edrych ar ffyrdd o wella’r cysylltiadau rhwng y gwyddorau a gwneud polisïau, a rhwng y gwyddorau a chymdeithas.

Yn ei thrafodaeth, bydd Dr Dewandre yn edrych ar y cysylltiadau rhwng polisïau cynaliadwyedd a pholisïau ymchwil yn yr UE. Bydd hi’n gofyn beth all y gymuned ymchwil ei wneud er mwyn datblygu cynaliadwyedd ac esbonio sut y trefnir y Comisiwn Ewropeaidd er mwyn ymrwymo aelod-wladwriaethau yn y dasg hon.

Mae Prifysgol Caerdydd eisoes mewn sefyllfa gadarnhaol fel arweinydd rhyngwladol ym maes ymchwil cynaliadwy, gyda gwaith academyddion yn cael ei gyflwyno mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol ar newid yn yr hinsawdd. Yn ystod y bum mlynedd diwethaf, mae’r Brifysgol wedi derbyn dros £35m o gymorth ariannol allanol ar gyfer prosiectau ymchwil i agweddau gwahanol ar gynaliadwyedd, gan gynnwys dros 120 o ymchwilwyr o 11 ysgol academaidd wahanol.

Dywedodd yr Athro Teresa Rees, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil, a wahoddodd Dr Dewandre i’r Brifysgol: "Rydym yn falch iawn o groesawu meddylwraig mor amlwg ym maes cynaliadwyedd i Gaerdydd. Mae gan y Brifysgol gryfderau mewn nifer o feysydd ymchwil cynaliadwyedd, gan gynnwys y gwyddorau cymdeithasol, peirianneg, biowyddorau a gwyddorau tir a môr, ac edrychwn ymlaen at glywed gan Nicole ynghylch sut y gallwn weithio’n agosach gyda’r Comisiwn Ewropeaidd yn yr achos hwn."

Cyd-gynhelir y ddarlith gan Sefydliad Adfywio’r Brifysgol a’r Isadran Ymchwil a Masnach. Mae’n dechrau am 6pm yn Ystafelloedd Pwyllgor Adeilad Morgannwg. Os dymunwch fynychu, cysylltwch â Dr Rebecca Edwards ar EdwardsRS@Cardiff.ac.uk neu 029 208 706014.

Tags