Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cemeg creadigol

31 Ionawr 2008

Dyfarnwyd grant ymchwil sylweddol i Brifysgol Caerdydd i dargedu technoleg ar gyfer trawsnewid methan yn gemegau.

Mae methan yn hynod o ddeniadol fel deunydd crai oherwydd bod cronfeydd mawr o nwy naturiol mewn llawer rhan o’r byd, ond mae hi wedi bod yn anodd dyfeisio’r dechnoleg i drawsnewid y cronfeydd hyn yn gemegau.

Dewiswyd Ysgol Gemeg Caerdydd o blith cannoedd o gynigion rhyngwladol gan brifysgolion a chwmnïau pwysig fel rhan o Her Methan Dow. Dechreuwyd yr her gan Gwmni Cemegol Daw i ddod o hyd i gydweithwyr a dulliau gweithio ym maes trawsnewid methan yn gemegau.

"O lwyddo yn y prosiect hwn mae’n bosibl y gellid newid y ffordd rydym yn cynhyrchu rhyngolion cemegol mewn dull chwyldroadol," medd yr Athro Graham Hutchings, arweinydd tîm Ysgol Gemeg Caerdydd. "Mae ocsideiddio methan yn uniongyrchol i ethanol a chynhyrchion defnyddiol eraill yn cynrychioli’r her bwysicaf sydd heb ei choncro mewn catalysis."

Mae methan wedi gwrthsefyll ymdrechion cemegwyr dros y ganrif ddiwethaf i ymateb yn uniongyrchol a ffurfio cemegau eraill yn ddetholus. Gwelodd Cwmni Cemegol Dow yr angen am ddulliau creadigol ac fe gymerwyd cam anarferol gan y cwmni o apelio’n agored wrth chwilio am gysyniadau arloesol. Mae’r dyfarniadau i’r timau amlddisgyblaethol o dan arweiniad Caerdydd a Northwestern sydd gyda’i gilydd yn werth cyfanswm o dros $6.4M (£3.2M) yn nodi diwedd y broses ddewis.

Dywedodd Charles Kresge, islywydd Ymchwil & Datblygu Cwmni Dow, "Mae trawsnewid methan yn un o’r heriau mwyaf mewn catalysis a’n gobaith oedd y byddai’r Her Methan yn denu ymchwil o’r radd flaenaf. Mae’n amlwg iddi wneud hynny ac rydym yn gyffrous ynghylch y cyfle i gydweithio â thimau sy’n arwain y byd mewn gwirionedd.

Tags